Nr. 213-29 29.10.2010


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1113. Hotărîre cu privire la crearea Instituției Publice Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol (nr. 1005, 26 octombrie 2010)

1114. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 1007, 27 octombrie 2010)

1115. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie BRUMĂREL (nr. 1008, 28 octombrie 2010)

1116. Hotărîre cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate (nr. 1009, 28 octombrie 2010)

1117. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1010, 28 octombrie 2010)

1118. Hotărîre pentru aprobarea Sesizării privind controlul constituționalității art. 13 alin. (3) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1011, 28 octombrie 2010)

1119. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1012, 28 octombrie 2010)

1120. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 1013, 28 octombrie 2010)

1121. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1016, 28 octombrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

759. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la forma, condițiile și sistemul de retribuție a salariaților Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 39/1, 13 septembrie 2010)

760. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/2, 28 octombrie 2010)

761. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BROKER-PRO S.R.L. (nr. 49/4, 28 octombrie 2010)