Nr. 214-220 05.11.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

704. Codul de executare al Republicii Moldova (nr. 443-XV, 24 decembrie 2004)

705. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare Joc (nr. 611-V, 28 octombrie 2010)

706. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Dumitru MINCIUNA (nr. 612-V, 28 octombrie 2010)

707. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic regretatului Andrei SAVCIUC (nr. 613-V, 28 octombrie 2010)

708. Decret privind eliberarea domnului Valerian SMOCHINĂ din funcția de judecător la Judecătoria Fălești (nr. 615-V, 28 octombrie 2010)

709. Decret privind eliberarea domnului Vladislav RUSU din funcția de judecător la Judecătoria Fălești (nr. 616-V, 28 octombrie 2010)

710. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă (nr. 617-V, 29 octombrie 2010)

711. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din domeniul transporturilor (nr. 618-V, 29 octombrie 2010)

712. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Fabrica de Confecții Ionel S.A. (nr. 619-V, 29 octombrie 2010)

713. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului doamnei Tamara BERZOI (nr. 620-V, 29 octombrie 2010)

714. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 621-V, 30 octombrie 2010)

715. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 623-V, 30 octombrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către ОM Gospodăria de Alimentare cu Apă și Canalizare Nisporeni în anul 2009 (nr. 65, 21 octombrie 2010)

48. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către ОM Apă-canal Edineț în anul 2009 (nr. 66, 21 octombrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1122. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova (nr. 973, 18 octombrie 2010)

1123. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 999, 19 octombrie 2010)

1124. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat Registrul geologic de stat (nr. 1003, 23 octombrie 2010)

1125. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală (nr. 1004, 25 octombrie 2010)

1126. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățămîntului medical și farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020 (nr. 1006, 27 octombrie 2010)

1127. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Gheorghe Vodă (nr. 1014, 28 octombrie 2010)

1128. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Ungheni a monumentului poetului Grigore Vieru (nr. 1015, 28 octombrie 2010)

1129. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul Grăniceri al Comitetului Securității Naționale al Republicii Kazahstan și acordarea deplinelor puteri dlui Alexei ROIBU, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 1017, 28 octombrie 2010)

1130. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Sportului și Turismului al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul educației fizice și sportului, întocmit la Baku la 21 septembrie 2010 (nr. 1018, 28 octombrie 2010)

1131. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la realizarea experimentului de efectuare a controlului în comun în punctul de trecere Briceni-Rossoșanî pe teritoriul Ucrainei și acordarea deplinelor puteri dlui Alexei ROIBU, director general al Serviciului Grăniceri, și dlui Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 1019, 28 octombrie 2010)

1132. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacia, prin cumul, cu reședința la Viena (nr. 1020, 29 octombrie 2010)

1133. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 1021, 29 octombrie 2010)

1134. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (nr. 1022, 29 octombrie 2010)

1135. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Economiei al Republicii Moldovași Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri al României, semnat la București, la 27 septembrie 2010 (nr. 1023, 1 noiembrie 2010)

1136. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 1024, 1 noiembrie 2010)

1137. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1025, 1 noiembrie 2010)

1138. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul culturii, întocmit la Chișinău la 29 septembrie 2010 (nr. 1027, 3 noiembrie 2010)

1139. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1028, 3 noiembrie 2010)

1140. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1029, 3 noiembrie 2010)

1141. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 1030, 3 noiembrie 2010)

1142. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatolie ȘALARU, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 1031, 3 noiembrie 2010)

1143. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008 (nr. 1032, 3 noiembrie 2010)

1144. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Grigore Vieru (nr. 1033, 3 noiembrie 2010)

1145. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 1034, 3 noiembrie 2010)

1146. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1035, 3 noiembrie 2010)

1147. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1036, 3 noiembrie 2010)

1148. Hotărîre cu privire la dotarea cu calculatoare și conectarea la rețeaua Internet a căminelor studențești (nr. 1037, 3 noiembrie 2010)

1149. Dispoziție (nr. 103-d, 28 octombrie 2010)

1150. Dispoziție (nr. 104-d, 1 noiembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

762. Ordin cu privire la aprobarea modificării la Regulile de desemnare a OEC (nr. 187, 1 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

763. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 140, 21 octombrie 2010)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

764. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare și utilizare a actului constatator (nr. 385-O, 22 octombrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

765. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (nr. 382, 2 iulie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

766. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 49/3, 28 octombrie 2010)

767. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea Mixtă Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 49/5-O, 28 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

768. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă (nr. AC-05/1-1, 13 octombrie 2010)

769. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Institutului de Matematică și Informatică (nr. AC-05/1-2, 13 octombrie 2010)

770. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc (nr. AC-05/1-3, 13 octombrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

771. Hotărîre despre modificarea Instrucțiunii privind procesul de transmitere și colectare a informațiilor electorale la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare și locale generale (nr. 3663, 15 octombrie 2010)

772. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri (nr. 3664, 15 octombrie 2010)

773. Hotărîre cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2204-86 din 15 octombrie 2010 privind organizarea secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3672, 19 octombrie 2010)

774. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Stati Gabriel în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3685, 22 octombrie 2010)

775. Hotărîre privind modificarea hotărîrii nr. 3354 din 20 iulie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate (nr. 3688, 22 octombrie 2010)

776. Hotărîre cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3690, 22 octombrie 2010)

777. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3691, 22 octombrie 2010)

778. Hotărîre cu privire la aprobarea textelor mesajelor de tip SMS pentru informarea și educarea civică a cetățenilor la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3699, 22 octombrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

779. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 215, 28 octombrie 2010)

780. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 216, 28 octombrie 2010)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

781. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (ne. 114/2, 28 octombrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte