Nr. 221-222 09.11.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

716. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Companiei Teleradio-Moldova (nr. 624-V, 30 octombrie 2010)

717. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 625-V, 2 noiembrie 2010)

718. Decret privind numirea domnului Valeriu GHEDREUȚAN în funcția de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 626-V, 3 noiembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1151. Hotărîre cu privire la optimizarea activității de control (inspectare) financiar a organului abilitat din subordinea Ministerului Finanțelor (nr. 1026, 2 noiembrie 2010)

1152. Hotărîre cu privire la dizolvarea prin lichidare a Оntreprinderii de Stat Satul Moldovenesc Buciumul (nr. 1038, 4 noiembrie 2010)

1153. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală și Protocolului de implementare la Acordul între Guvernul Republicii Molodva și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală, încheiat la Chișinău la 19 mai 2010 (nr. 1039, 4 noiembrie 2010)

1154. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind anularea excepțiilor din regimul de comerț liber (nr. 1040, 4 noiembrie 2010)

1155. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind organizarea și desfășurarea Conferinței a IV-a a Părților la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 1041, 5 noiembrie 2010)

1156. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale ale statului (nr. 1042, 5 noiembrie 2010)

1157. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1043, 5 noiembrie 2010)

1158. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1045, 8 noiembrie 2010)

1159. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 167 din 9 martie 2010 (nr. 1046, 8 noiembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

782. Ordin cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern) (nr. 139, 20 octombrie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

783. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Valeriu Devderea (nr. 426, 19 octombrie 2010)

784. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Tatiana Catan (nr. 440, 29 octombrie 2010)

785. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Nina Isac (nr. 441, 29 octombrie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

786. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 216, 2 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

787. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructuve (nr. 610, 6 septembrie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

788. Ordin despre completarea Ordinului nr. 545/215-A din 30.12.2009 Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 687/186-A, 12 octombrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

789. Hotărîre (nr. APD-93, 28 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

790. Decizie despre examinarea declarațiilor instituțiilor audiovizualului din Republica Moldova privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 114, 15 octombrie 2010)

791. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențe de emisie și autorizații de retransmitere de către SC Braga TV S.R.L., SC S amp; L PANIFCOM S.R.L., SC VIC GRUP TV S.R.L., SC TSV-COM S.R.L., SC ARSACO S.R.L., Ghium-TV S.R.L., Ilman-TV S.R.L., STAMSATELIT-TV S.R.L. (nr. 115, 15 octombrie 2010)

792. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie pentru TV RINOVIT, TVT, ALEX-TV, Telemob-TV, Metical-TV, OTV, Ren-TV Moldova, TEO, SGD, TV-Com (nr. 118, 15 octombrie 2010)

793. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru TV 10 (nr. 119, 15 octombrie 2010)

794. Decizie cu privire la executarea Deciziei CCA nr. 86 din 6.07.2010 (nr. 121, 15 octombrie 2010)

795. Decizie despre examinarea declarațiilor instituțiilor audiovizualului din Republica Moldova privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 123, 19 octombrie 2010)

796. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia nr. 96 din 25 august 2010 (nr. 125, 19 octombrie 2010)