Nr. 223-225 12.11.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

719. Decret pentru promulgarea Legii privind deetatizarea publicațiilor periodice publice (nr. 622-V, 30 octombrie 2010)

720. Lege privind deetatizarea publicațiilor periodice publice (nr. 221, 17 septembrie 2010)

721. Decret privind acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana PВRVU, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 627-V, 5 noiembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1160. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011 (nr. 1044, 8 noiembrie 2010)

1161. Hotărîre cu privire la consemnarea a 25 de ani de la catastrofa produsă la centrala atomo-electrică de la Cernobîl (nr. 1047, 8 noiembrie 2010)

1162. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările Summit-ului Dunării (or. București, România, 8-9 noiembrie 2010) (nr. 1048, 9 noiembrie 2010)

1163. Hotărîre cu privire la dizolvarea unei întreprinderi de stat (nr. 1049, 10 noiembrie 2010)

1164. Hotărîre cu privire la transmiterea unui pachet de acțiuni ale statului (nr. 1050, 10 noiembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

797. Hotărîre cu privire la asigurarea interconectării adecvate (nr. 32, 4 noiembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

798. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FETICA-CREDIT (nr. 50/1, 4 noiembrie 2010)

799. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/2, 4 noiembrie 2010)

800. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 50/4, 4 noiembrie 2010)

801. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin WVP BROKER de ASIGURARE S.R.L. (nr. 50/5, 4 noiembrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

802. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Republican, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului său cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3700, 26 octombrie 2010)

803. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Stepaniuc Victor în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3701, 26 octombrie 2010)

804. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Social Democrat, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3702, 26 octombrie 2010)

805. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului său cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3703, 26 octombrie 2010)

806. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3704, 26 octombrie 2010)

807. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Russu Gheorghe în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3713, 29 octombrie 2010)

808. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Nazarenco Evgheni în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și confirmarea reprezentantului său cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3714, 29 octombrie 2010)

809. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Muncii, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3715, 29 octombrie 2010)

810. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Laguta Maia în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3716, 29 octombrie 2010)

811. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3717, 29 octombrie 2010)

812. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Țîmbalist Tatiana în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier) pentru campania electorală (nr. 3718, 29 octombrie 2010)

813. Hotărîre despre modificarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourule publicitare în perioada electorală (nr. 3735, 29 octombrie 2010)

814. Hotărîre despre completarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă (nr. 3736, 29 octombrie 2010)

815. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Cereteu Romeo în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3739, 2 noiembrie 2010)

816. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Volneanschi Leonid în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3740, 2 noiembrie 2010)

817. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Bîrladeanu Afanasie în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3741, 2 noiembrie 2010)

818. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Cazac Oleg în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și confirmarea reprezentantului său cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3742, 2 noiembrie 2010)

819. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Bolotnicov Oleg în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 3743, 2 noiembrie 2010)

820. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Lupașcu Vasile în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3744, 2 noiembrie 2010)

821. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Iachim Sergiu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3745, 2 noiembrie 2010)

822. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Cușnir Valentina în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3746, 2 noiembrie 2010)

823. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Demian Alexandru în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3747, 2 noiembrie 2010)

824. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Țaulean Vitalie în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a simbolului electoral (nr. 3748, 2 noiembrie 2010)

825. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Burghilă-Leonte Elena în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a simbolului electoral (nr. 3749, 2 noiembrie 2010)

826. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Axenova Natalia în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3750, 2 noiembrie 2010)

827. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Banari Sergiu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3751, 2 noiembrie 2010)

828. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea dnei Laguta Maia, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și înregistrarea simbolului electoral (nr. 3754, 2 noiembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte