Nr. 227-230 19.11.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

722. Decret privind numirea domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă (nr. 628-V, 10 noiembrie 2010)

723. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 629-V, 10 noiembrie 2010)

724. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Teatrului Republican Luceafărul (nr. 630-V, 12 noiembrie 2010)

725. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana PODOPRIGORA din funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 631-V, 12 noiembrie 2010)

726. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 632-V, 15 noiembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind controlul constituționalității art. 13 alin. (3) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 25, 9 noiembrie 2010)

26. Decizie asupra sesizării unui grup de deputați în Parlament (15 noiembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1173. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 3 la Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (nr. 1052, 11 noiembrie 2010)

1174. Hotărîre privind aprobarea Protocolului pentru amendarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010 (nr. 1059, 11 noiembrie 2010)

1175. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Slovace, semnat la Chișinău la 29 octombrie 2010 (nr. 1060, 11 noiembrie 2010)

1176. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos cu privire la cooperarea tehnică, semnat la Haga la 28 mai 2010 (nr. 1061, 12 noiembrie 2010)

1177. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 329 din 19 martie 2008 (nr. 1062, 12 noiembrie 2010)

1178. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Inteligență Financiară al Republicii Africa de Sud privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1063, 12 noiembrie 2010)

1179. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației din Republica Moldova și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România privind facilitarea cooperării și a schimbului de informații în domeniul comunicațiilor electronice și acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu SОTNIC, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (nr. 1064, 12 noiembrie 2010)

1180. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea Administrativă de Prevenire a Spălării Banilor din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Serbia privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1065, 12 noiembrie 2010)

1181. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Agenția privind Interzicerea Spălării Banilor și Finanțarii Terorismului a Statului Israel (IMPA) privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1066, 12 noiembrie 2010)

1182. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Procesare a Informației și Acțiunilor împotriva Rețelei Ilegale Financiare (TRACFIN) a Republicii Franceze privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1067, 12 noiembrie 2010)

1183. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Informații și Monitorizarea Tranzacțiilor Financiare al Principatului Monaco privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1068, 12 noiembrie 2010)

1184. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006 (nr. 1069, 12 noiembrie 2010)

1185. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Prevenire a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului a Muntenegrului privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1070, 12 noiembrie 2010)

1186. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1071, 12 noiembrie 2010)

1187. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Comunității Bahamas privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12 octombrie 2010 (nr. 1072, 12 noiembrie 2010)

1188. Hotărîre cu privire la edificarea bustului lui Nicolae Testemițanu (nr. 1073, 15 noiembrie 2010)

1189. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul migrației și azilului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din România, semnat la Chișinău la 15 octombrie 2010 (nr. 1074, 16 noiembrie 2010)

1190. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Programul de acțiuni comune ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind combaterea HIV/SIDA (nr. 1075, 16 noiembrie 2010)

1191. Hotărîre cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale (nr. 1076, 16 noiembrie 2010)

1192. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013 (nr. 1077, 17 noiembrie 2010)

1193. Hotărîre cu privire la transmiterea bunurilor imobile și a utilajului (nr. 1078, 17 noiembrie 2010)

1194. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1079, 17 noiembrie 2010)

1195. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1080, 17 noiembrie 2010)

1196. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1081, 17 noiembrie 2010)

1197. Dispoziție (nr. 105-d, 12 noiembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

830. Ordin cu privire la legalizarea mijloacelor de măsurare aflate în exploatare (nr. 182, 25 octombrie 2010)

831. Ordin privind excluderea documentelor permisive în domeniul securității industriale (nr. 196, 5 noiembrie 2010)

832. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 199, 16 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

833. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice (nr. 372, 12 noiembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

834. Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor de transport al gazelor naturale (nr. 375, 13 mai 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

835. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări AFES-M S.R.L. (nr. 50/3, 4 noiembrie 2010)

836. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/3, 11 noiembrie 2010)

837. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Promstroi-Grup (nr. 51/4, 11 noiembrie 2010)

838. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare CENTRASIG S.R.L. (nr. 51/5, 11 noiembrie 2010)

839. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 51/6, 11 noiembrie 2010)

840. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Companiei de Asigurări AFESM S.R.L. (nr. 50/7-O, 4 noiembrie 2010)

841. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor planificate privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MОNDREȘTI și A.E.О. GHECRIAL SISTEM (nr. 51/2-O, 11 noiembrie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

842. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie (nr. AC-06/1-1, 28 octombrie 2010)

843. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Institutului de Energetică (nr. AC-06/1-2, 28 octombrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

844. Decizie cu privire la contestația reprezentantului PDM în Comisia Electorală Centrală privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune NIT (nr. 124, 19 octombrie 2010)

845. Decizie cu privire la declarațiile instituțiilor audiovizualului din Republica Moldova privind politica editorială de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 126, 22 octombrie 2010)

846. Decizie cu privire la examinarea contestației reprezentantului PDM în Comisia Electorală Centrală privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune Jurnal TV (nr. 127, 22 octombrie 2010)

847. Decizie cu privire la contestația reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală vis-a-vis de reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune Pro TV Chișinău (nr. 128, 22 octombrie 2010)

848. Decizie asupra sesizării avocatului parlamentar Tudor Lazăr privind limbajul mimico-gestual în dezbaterile electorale (nr. 131, 29 octombrie 2010)

849. Decizie cu privire la examinarea contestației Președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, privind organizarea emisiunilor de dezbateri electorale de către postul de radio Vocea Basarabiei (nr. 132, 29 octombrie 2010)

850. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor reprezentantului PDM în Comisia Electorală Centrală privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în serviciul de programe al postului de televiziune NIT (nr. 133, 29 octombrie 2010)

851. Decizie cu privire la examinarea demersurilor secretarului general al PLDM vis-a-vis de reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune NIT (nr. 134, 29 octombrie 2010)

852. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor reprezentantului AMN la CEC și a secretarului general al PLDM privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune NIT (nr. 135, 29 octombrie 2010)

853. Decizie cu privire la contestația reprezentantului PCRM la CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul public de televiziune Moldova 1 (nr. 136, 29 octombrie 2010)

854. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune N 4, Pro TV Chișinău, TV 7, posturilor de radio Univers FM, Kiss FM și Aquarelle FM (nr. 137, 29 octombrie 2010)

855. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către SC Tele Luci S.R.L., SC Cros TV S.R.L., SC Tele Crio S.R.L. și SC TV Holercani S.R.L. (nr. 138, 29 octombrie 2010)

856. Decizie privind retragerea licențelor de emisie, eliberate SC IDEXINA S.R.L. și ОCS Jurnal de Chișinău Plus S.R.L. (nr. 143, 29 octombrie 2010)

857. Decizie cu privire la cererea prealabilă a ОCS Jurnal de Chișinău Plus S.R.L. (nr. 144, 29 octombrie 2010)

858. Decizie cu privire la cererea prealabilă a ОM Noile Idei Televizate S.R.L. (nr. 145, 29 octombrie 2010)

859. Decizie asupra Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV cu acoperire națională privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 146, 5 noiembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte