Nr. 399-404 18.11.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

806. Lege privind identificarea şi înregistrarea animalelor (nr. 231-XVI, 20 iulie 2006)

807. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (nr. 2452-VII, 10 noiembrie 2016)

808. Lege pentru completarea Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii (nr. 246, 3 noiembrie 2016)

809. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 249, 3 noiembrie 2016)

810. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 2433-VII, 9 noiembrie 2016)

811. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Gheorghe LEUCĂ (nr. 2434-VII, 9 noiembrie 2016)

812. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Ecaterina STRATAN (nr. 2435-VII, 9 noiembrie 2016)

813. Decret privind numirea doamnei Tatiana MOLCIANOVA în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 2436-VII, 9 noiembrie 2016)

814. Decret privind numirea domnului Nicolae COSTIN în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 2437-VII, 9 noiembrie 2016)

815. Decret privind numirea domnului Denis BĂBĂLĂU în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 2438-VII, 9 noiembrie 2016)

816. Decret privind numirea domnului Dorel MUSTEAȚĂ în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 2439-VII, 9 noiembrie 2016)

817. Decret privind numirea domnului Dan DUBCOVEȚCHI în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 2440-VII, 9 noiembrie 2016)

818. Decret privind numirea domnului Iurie RENIȚĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 2441-VII, 9 noiembrie 2016)

819. Decret privind numirea domnului Ștefan GORDA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia (nr. 2442-VII, 9 noiembrie 2016)

820. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Socialistă Vietnam (nr. 2443-VII, 9 noiembrie 2016)

821. Decret privind numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei (nr. 2444-VII, 9 noiembrie 2016)

822. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2445-VII, 10 noiembrie 2016)

823. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Luminița DRUMEA (nr. 2446-VII, 10 noiembrie 2016)

824. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Alexei MARULEA (nr. 2447-VII, 10 noiembrie 2016)

825. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari din cadrul Ministerului Apărării (nr. 2448-VII, 10 noiembrie 2016)

826. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 2449-VII, 10 noiembrie 2016)

827. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2450-VII, 10 noiembrie 2016)

828. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 2451-VII, 10 noiembrie 2016)

829. Decret privind numirea domnului Iurie IORDAN în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 2454-VII, 11 noiembrie 2016)

830. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Dacian CIOLOȘ (nr. 2455-VII, 11 noiembrie 2016)

831. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Anna DURLEȘTEANU și Elizaveta VANGHELI (nr. 2456-VII, 11 noiembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

93. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.60 alin.(4) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (temeiurile de contestare a actelor executorului judecătoresc privind intentarea procedurii de executare) (nr. 49, 6 septembrie 2016)

94. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 468 din 25 martie 2008 (privatizarea încăperilor nelocuibile) (nr. 53, 6 septembrie 2016)

95. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 161 și 162 din Codul de executare (repunerea în termenul de contestare a actelor executorului judecătoresc) (nr. 55, 6 septembrie 2016)

96. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul contravențional al Republicii Moldova (privarea de dreptul de a conduce vehicule) (nr. 57, 6 septembrie 2016)

97. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor hotărâri de Guvern privind angajarea răspunderii asupra unor proiecte de legi (nr. 77, 12 octombrie 2016)

98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (4) din Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice (efectuarea verificării suplimentare) (nr. 78, 12 octombrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1330. Hotărîre cu privire la Registrul de stat al mediatorilor (nr. 1227, 9 noiembrie 2016)

1331. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 (nr. 1228, 9 noiembrie 2016)

1332. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (nr. 1234, 10 noiembrie 2016)

1333. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi din alte surse (nr. 1235, 10 noiembrie 2016)

1334. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instituirea unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozibililor de uz civil (nr. 1236, 11 noiembrie 2016)

1335. Hotărîre cu privire la aprobarea Mecanismului de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal (nr. 1237, 11 noiembrie 2016)

1336. Hotărîre privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2016-2020 (nr. 1238, 11 noiembrie 2016)

1337. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere cu privire la cooperarea în domeniul sportului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar (nr. 1240, 14 noiembrie 2016)

1338. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010 (nr. 1241, 14 noiembrie 2016)

1339. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 112 din 15 februarie 2016 „Cu privire la asigurarea securităţii persoanelor beneficiare de protecţie şi pază de stat şi a bunurilor clădirii Parlamentului Republicii Moldova” (nr. 1243, 14 noiembrie 2016)

1340. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova”, semnat la Chişinău la 1 august 2016 (nr. 1244, 14 noiembrie 2016)

1341. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor GÎNCU (nr. 1250, 16 noiembrie 2016)

1342. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 (nr. 1251, 16 noiembrie 2016)

1343. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la implementarea Proiectului „Reducerea poverii bolilor netransmisibile” (nr. 1252, 16 noiembrie 2016)

1344. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 1253, 16 noiembrie 2016)

1345. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării pentru perioada anilor 2017-2021 (nr. 1254, 16 noiembrie 2016)

1346. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1255, 16 noiembrie 2016)

1347. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1041 din 13 septembrie 2016 (nr. 1256, 16 noiembrie 2016)

1348. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru reforma poliţiei în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 (nr. 1257, 16 noiembrie 2016)

1349. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 7 noiembrie 2016 (nr. 1258, 16 noiembrie 2016)

1350. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1259, 16 noiembrie 2016)

1351. Dispoziţie (nr. 148-d, 11 noiembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1944. Ordin cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2016 (nr. 141, 8 noiembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1945. Ordin cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale (nr. 390-O, 26 octombrie 2016)

1946. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 420-O, 14 noiembrie 2016)

1947. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 480-O din 18 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 421-O, 14 noiembrie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1948. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1949. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări (nr. 49/5, 30 septembrie 2016)

1950. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea de către asigurători a legislaţiei în domeniul asigurărilor la instrumentarea dosarelor de daune și achitarea despăgubirilor de asigurare pentru contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 53/1, 3 noiembrie 2016)

1951. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Întreprinderea cu capital străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 55/1, 11 noiembrie 2016)

1952. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „SANI-ASIG” S.R.L. (nr. 55/2, 11 noiembrie 2016)

1953. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „SGT ASIG CONSULTING” S.R.L. (nr. 55/4, 11 noiembrie 2016)

1954. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „SPERANȚA-TC” (nr. 55/6, 11 noiembrie 2016)

1955. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/7, 11 noiembrie 2016)

1956. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „AEROPORT CATERING” (nr. 55/8, 11 noiembrie 2016)

1957. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul III al anului de gestiune 2016 (nr. 55/9, 11 noiembrie 2016)

1958. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SANI-ASIG” S.R.L. (nr. 53/3-O, 11 noiembrie 2016)

1959. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „PRIMCREDIT” (nr. 53/10-O, 11 noiembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1960. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile la funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 284, 23 septembrie 2016)

1961. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 și înregistrarea unui interpret (nr. 285, 23 septembrie 2016)

1962. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 189 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 286, 23 septembrie 2016)

1963. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 190 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2” (nr. 287, 23 septembrie 2016)

1964. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 221 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 288, 23 septembrie 2016)

1965. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colonița, municipiul Chișinău (nr. 289, 23 septembrie 2016)

1966. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 290, 23 septembrie 2016)

1967. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăceni, raionul Cahul (nr. 291, 23 septembrie 2016)

1968. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 292, 23 septembrie 2016)

1969. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni (nr. 293, 23 septembrie 2016)

1970. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia (nr. 294, 23 septembrie 2016)

1971. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 295, 23 septembrie 2016)

1972. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni, raionul Drochia (nr. 296, 23 septembrie 2016)

1973. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești (nr. 297, 23 septembrie 2016)

1974. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 298, 23 septembrie 2016)

1975. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 299, 23 septembrie 2016)

1976. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hîncești (nr. 300, 23 septembrie 2016)

1977. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mereșeni, raionul Hîncești (nr. 301, 23 septembrie 2016)

1978. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni (nr. 302, 23 septembrie 2016)

1979. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mișcarea Social-Politică „Ravnopravie”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 303, 26 septembrie 2016)

1980. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 304, 26 septembrie 2016)

1981. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași (nr. 305, 26 septembrie 2016)

1982. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016” (nr. 306, 27 septembrie 2016)

1983. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 (nr. 307, 27 septembrie 2016)

1984. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, dl Iurie Leancă (nr. 308, 27 septembrie 2016)

1985. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 255 din 16 septembrie 2016 „Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 309, 27 septembrie 2016)

1986. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 205 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18” (nr. 310, 27 septembrie 2016)

1987. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 212 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25” (nr. 311, 27 septembrie 2016)

1988. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, din data de 30 octombrie 2016 (nr. 312, 27 septembrie 2016)

1989. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale sătești Pitușca nr. 17, raionul Călărași, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului (nr. 313, 27 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1990. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către 14 posturi de televiziune, pentru perioada 20-30 octombrie 2016, a Raportului general, pentru perioada 30 septembrie – 30 octombrie 2016, şi a unor contestaţii (nr. 31/180, 11 noiembrie 2016)

1991. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016, şi anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio 96,6 MHz – Cantemir, 71,66 MHz – Leova şi 103,6 MHz – Soroca (nr. 31/181, 11 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1992. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 711/30 din 1 noiembrie 2016 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte