Nr. 235-240 03.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

737. Decret pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului arheologic (nr. 642-V, 24 noiembrie 2010)

738. Lege privind protejarea patrimoniului arheologic (nr. 218, 17 septembrie 2010)

739. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Tudor GHEORGHE (nr. 640-V, 23 noiembrie 2010)

740. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelenței Sale domnului Mihail SAAKAȘVILI (nr. 641-V, 24 noiembrie 2010)

741. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu CHIVERI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria (nr. 643-V, 24 noiembrie 2010)

742. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 27 din 13 februarie 1995 (nr. 644-V, 24 noiembrie 2010)

743. Decret privind instituirea sărbătorii profesionale Ziua Contabilului (nr. 646-V, 30 noiembrie 2010)

744. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 647-V, 30 noiembrie 2010)

745. Decret pentru abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 126-V din 24 decembrie 2009, partea referitoare la conferirea Ordinului Republicii domnului Dumitru CIUBAȘENCO (nr. 648-V, 30 noiembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

27. Hotărîre asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor alin. (6) art. 63 din Codul de procedură penală (nr. 26, 23 noiembrie 2010)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

49. Hotărîre privind Raportul auditului regularității repartizării și utilizării biletelor pentru tratament balneoclimateric persoanelor asigurate, procurate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în anii 2008-2009 (nr. 67, 18 noiembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1210. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului între Republica Moldova și România privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, semnat la București la 8 noiembrie 2010 (nr. 1090, 25 noiembrie 2010)

1211. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 (nr. 1091, 26 noiembrie 2010)

1212. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1096, 1 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

901. Ordin (nr. 178, 13 octombrie 2010)

902. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea Tehnică Echipamente sub presiune (nr. 205, 22 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

903. Ordin cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor privind aducerea actelor legislative și normative în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 101, 19 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

904. Ordin cu privire la implementarea sistemului de tahografe digitale în transporturile rutiere de mărfuri și călători (nr. 336, 29 noiembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

905. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PRUT VĂRATIC (nr. 51/1, 11 noiembrie 2010)

906. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Lactis (nr. 52/2, 18 noiembrie 2010)

907. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Monolit (nr. 52/3, 18 noiembrie 2010)

908. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Imperial Vin (nr. 52/4, 18 noiembrie 2010)

909. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare BAS ASIG S.R.L. (nr. 52/7, 18 noiembrie 2010)

910. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare Nova Broker S.R.L. (nr. 52/8, 18 noiembrie 2010)

911. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXCELENT BROKER S.R.L. (nr. 52/9, 18 noiembrie 2010)

912. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 52/10, 18 noiembrie 2010)

913. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 52/11, 18 noiembrie 2010)

914. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut PUHĂCENI (nr. 53/1, 25 noiembrie 2010)

915. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/4, 25 noiembrie 2010)

916. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 48/3 din 22 octombrie 2010 (nr. 53/5, 25 noiembrie 2010)

917. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări AUTO-SIGURANTA S.A. (nr. 53/6, 25 noiembrie 2010)

918. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 53/7, 25 noiembrie 2010)

919. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin WVP BROKER de ASIGURARE S.R.L. (nr. 53/8, 25 noiembrie 2010)

920. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 53/9, 25 noiembrie 2010)

921. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 53/10, 25 noiembrie 2010)

922. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare PRIME BROKER S.R.L. (nr. 53/11, 25 noiembrie 2010)

923. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Compania M-Invest S.A. (nr. 52/6-O, 18 noiembrie 2010)

924. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut GHECRIAL SISTEM (nr. 53/2-O, 25 noiembrie 2010)

925. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 53/3-O, 25 noiembrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

926. Hotărîre cu privire la înregistrarea simbolului electoral al dlui Cazac Oleg, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3792, 9 noiembrie 2010)

927. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale în legătură cu schimbarea denumirii Partidului Politic Partidul Liberal (nr. 3793, 9 noiembrie 2010)

928. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Liberal, înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3628 din 11 octombrie 2010 și modificată prin Hotărîrea nr. 3705 din 26 octombrie 2010 (nr. 3794, 9 noiembrie 2010)

929. Hotărîre cu privire la demersul dlui Volneanschi Leonid, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, privind retragerea sa din campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3814, 12 noiembrie 2010)

930. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 (nr. 3815, 12 noiembrie 2010)

931. Hotărîre cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat (nr. 3817, 12 noiembrie 2010)

932. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaționali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3822, 12 noiembrie 2010)

933. Hotărîre cu privire la documentele prezentate de către un grup de cetățeni pentru inițierea referendumului republican constituțional (nr. 3834, 16 noiembrie 2010)

934. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender și în unele localități ale raionului Căușeni la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3835, 16 noiembrie 2010)

935. Hotărîre cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 a unui sondaj de opinie la ieșirea din secțiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 3851, 19 noiembrie 2010)

936. Hotărîre privind modalitatea participării la votare a studenților și elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3852, 19 noiembrie 2010)

937. Hotărîre cu privire la desfășurarea testării votului direct și secret pentru persoanele cu dizabilități de vedere la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în secția de votare nr. 151, Circumscripția electorală municipală Chișinău, nr. 1, sectorul Centru (nr. 3854, 19 noiembrie 2010)

938. Hotărîre cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3885, 23 noiembrie 2010)

939. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procedura de desfășurare a testării votului direct și secret pentru persoanele cu dizabilități de vedere în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3886, 23 noiembrie 2010)

940. Hotărîre cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 a unui sondaj de opinie la ieșirea din secțiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 3911, 23 noiembrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

941. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 193, 30 septembrie 2010)

942. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 227, 18 noiembrie 2010)

943. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 236, 25 noiembrie 2010)

944. Ordonanță cu privire la înlocuirea lichidatorului BC INVESTPRIVATBANK S.A. în proces de lichidare (nr. 0902118/368, 30 noiembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte