Nr. 241-246 10.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

746. Lege privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 1225-XII, 8 decembrie 1992)

747. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (nr. 652-V, 3 decembrie 2010)

748. Lege cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (nr. 228, 23 septembrie 2010)

749. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 649-V, 30 noiembrie 2010)

750. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 650-V, 30 noiembrie 2010)

751. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu TUREA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 653-V, 3 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1213. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1092, 1 decembrie 2010)

1214. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare privind implementarea proiectului de reabilitare a sediului în care va funcționa Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Cahul și acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir HOTINEANU, ministru al sănătății (nr. 1093, 1 decembrie 2010)

1215. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe HIOARĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente, prin cumul, cu reședința la Minsk (nr. 1094, 1 decembrie 2010)

1216. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1095, 1 decembrie 2010)

1217. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 (nr. 1097, 2 decembrie 2010)

1218. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra Procesului-verbal cu privire la cooperarea în dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania și acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, ministru de stat (nr. 1098, 2 decembrie 2010)

1219. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 (nr. 1099, 2 decembrie 2010)

1220. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 633 din 14 iulie 2010 (nr. 1100, 2 decembrie 2010)

1221. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federal al Austriei cu privire la colaborarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la Chișinău, la 25 septembrie 2010 (nr. 1101, 3 decembrie 2010)

1222. Hotărîre cu privire la transmiterea imobilelor (nr. 1102, 6 decembrie 2010)

1223. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1103, 6 decembrie 2010)

1224. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1104, 6 decembrie 2010)

1225. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1105, 6 decembrie 2010)

1226. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chișinău și statutul legal al acestuia și acordarea deplinelor puteri doamnei Tatiana PВRVU, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1106, 6 decembrie 2010)

1227. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1107, 6 decembrie 2010)

1228. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și KfW Entwicklungsbank a Guvernului Republicii Federale Germania pentru infrastructura socială și eficiența energetică și acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, ministru de stat (nr. 1108, 6 decembrie 2010)

1229. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică în anul 2011 (nr. 1114, 6 decembrie 2010)

1230. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente (nr. 1115, 6 decembrie 2010)

1231. Hotărîre cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea unor servicii de sănătate (nr. 1116, 6 decembrie 2010)

1232. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (nr. 1118, 6 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

945. Ordin cu privire la modul de primire, înregistrare și coordonare la Ministerul Finanțelor a planurilor de finanțare (nr. 146, 8 noiembrie 2010)

946. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor și surselor de finanțare ale bugetului de stat (nr. 154, 1 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

947. Ordin privind aprobarea caracteristicilor de calitate și inofensivitate (nr. 222, 12 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

948. Ordin cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de siguranță (nr. 647, 21 septembrie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

949. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 448/111-A, 23 iunie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

950. Hotărîre (nr. APD-103, 29 noiembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

951. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MIHAILENI (nr. 53/12, 25 noiembrie 2010)

952. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociații de economii și împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul II al anului de gestiune 2010 (nr. 54/4, 2 decembrie 2010)

953. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare Market de Asigurări S.R.L. (nr. 54/8, 2 decembrie 2010)

954. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare GAMA PERFECT ASIG S.R.L. (nr. 54/9, 2 decembrie 2010)

955. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare IMPERBROKER S.R.L. (nr. 54/10, 2 decembrie 2010)

956. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INTELMOD-ASIG S.R.L. (nr. 54/11, 2 decembrie 2010)

957. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 54/12, 2 decembrie 2010)

958. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale unor societăți pe acțiuni (nr. 54/2-O, 2 decembrie 2010)

959. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor planificate privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PITUȘCA și A.E.О. ECONOMCREDIT (nr. 54/5-O, 2 decembrie 2010)

960. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. (nr. 54/14-O, 2 decembrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

961. Decizie asupra Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor de televiziune privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 156, 19 noiembrie 2010)

962. Decizie cu privire la examinarea contestației unor candidați independenți vis-a-vis de organizarea emisiunilor de dezbateri electorale de către postul public de televiziune Moldova 1 (nr. 157, 19 noiembrie 2010)

963. Decizie cu privire la contestația PNL vis-a-vis de organizarea talk-show-urilor de către posturile Pro TVChișinău și Jurnal TV (nr. 158, 19 noiembrie 2010)

964. Decizie cu privire la contestația AMN privind reflectarea campaniei electorale în cadrul serviciului de programe informative al postului de televiziune NIT (nr. 159, 19 noiembrie 2010)

965. Decizie cu privire la contestația MAE vis-a-vis de retragerea din cursa electorală în folosul PLDM, anunțată de postul de televiziune NIT (nr. 160, 19 noiembrie 2010)

966. Decizie cu privire la contestațiile reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală și a unui grup de cetățeni vis-a-vis de postul public de televiziune Moldova 1 (nr. 161, 19 noiembrie 2010)

967. Recomandare (26 noiembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte