Nr. 252-253 21.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

764. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii (nr. 661-V, 15 decembrie 2010)

765. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 662-V, 16 decembrie 2010)

766. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 663-V, 16 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1258. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (nr. 1125, 14 decembrie 2010)

1259. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1144, 17 decembrie 2010)

1260. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1145, 17 decembrie 2010)

1261. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt secundar profesional (nr. 1146, 20 decembrie 2010)

1262. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 244 din 4 martie 2008 (nr. 1147, 20 decembrie 2010)

1263. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1148, 20 decembrie 2010)

1264. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1149, 20 decembrie 2010)

1265. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1150, 20 decembrie 2010)

1266. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1151, 20 decembrie 2010)

1267. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 1152, 20 decembrie 2010)

1268. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1153, 20 decembrie 2010)

1269. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 1154, 20 decembrie 2010)

1270. Hotărîre cu privire la Comisia națională pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia (nr. 1155, 20 decembrie 2010)

1271. Hotărîre pentru abrogarea punctului 5 din Regulamentul privind autorizarea activităților legate de obținerea, testarea, utilizarea și comercializarea organismelor modificate genetic (nr. 1156, 20 decembrie 2010)

1272. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 (nr. 1157, 20 decembrie 2010)

1273. Hotărîre cu privire la aprobarea concesionării parcării auto a О.S. Aeroportul Internațional Chișinău și a condițiilor concesionării acesteia (nr. 1158, 20 decembrie 2010)

1274. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității, semnat la Chișinău la 29 septembrie 2010 (nr. 1159, 20 decembrie 2010)

1275. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în or. Bruxelles, Regatul Belgiei (15-17 decembrie 2010) (nr. 1160, 20 decembrie 2010)

1276. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1161, 20 decembrie 2010)

1277. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor BODIU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia, prin cumul, cu reședința la Baku (nr. 1162, 20 decembrie 2010)

1278. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZAR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 1163, 20 decembrie 2010)

1279. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere privind rolul și organizarea Inițiativei de Reformă în domeniul educației din Europa de Sud-Est (ERI SEE) și acordarea deplinelor puteri domnului Leonid BUJOR, ministru al educației (nr. 1164, 20 decembrie 2010)

1280. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai GRIBINCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg și în Regatul Țărilor de Jos, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 1165, 20 decembrie 2010)

1281. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe RUSNAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, pentru semnarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 1166, 20 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

980. Ordin cu privire la recunoașterea ramurii de sport Poker Sportiv (nr. 321 din 8 iunie 2010)