Nr. 254-256 24.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

767. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii (nr. 664-V, 17 decembrie 2010)

768. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii (nr. 665-V, 17 decembrie 2010)

769. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 666-V, 18 decembrie 2010)

770. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului doamnei Irina LOGHIN și domnului Cristian-Dorin POMOHACI (nr. 667-V, 19 decembrie 2010)

771. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Zinovia CHIORĂSCU (nr. 668-V, 20 decembrie 2010)

772. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 669-V, 20 decembrie 2010)

773. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 670-V, 21 decembrie 2010)

774. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Maria CIORNEI și domnilor Nicolae CHIMERCIUC și Mircea ZAMBIȚCHI (nr. 671-V, 21 decembrie 2010)

775. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 672-V, 21 decembrie 2010)

776. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 673-V, 21 decembrie 2010)

777. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 674-V, 21 decembrie 2010)

778. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 676-V, 21 decembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

30. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 Cu privire la statutul judecătorului în redacția Legii nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 28, 14 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1282. Hotărîre privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal (nr. 1123, 14 decembrie 2010)

1283. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 1130, 15 decembrie 2010)

1284. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordate a ajutorului bănesc rambursabil refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară (nr. 1140, 15 decembrie 2010)

1285. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 1142, 16 decembrie 2010)

1286. Hotărîre privind aprobarea Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015 (nr. 1143, 16 decembrie 2010)

1287. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1287 din 26 noiembrie 2007 (nr. 1167, 21 decembrie 2010)

1288. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1168, 21 decembrie 2010)

1289. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1018 din 5 septembrie 2006 (nr. 1169, 21 decembrie 2010)

1290. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată Bioenergagro
(nr. 1172, 21 decembrie 2010)

1291. Hotărîre cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică (nr. 1173, 21 decembrie 2010)

1292. Hotărîre privind modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat (nr. 1174, 21 decembrie 2010)

1293. Hotărîre cu privire la aprobarea formularului și modului de utilizare a mandatului avocatului (nr. 1175, 21 decembrie 2010)

1294. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 965 din 18 octombrie 2010 (nr. 1178, 22 decembrie 2010)

1295. Hotărîre privind completarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție (nr. 1179, 22 decembrie 2010)

1296. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 1180, 22 decembrie 2010)

1297. Hotărîre privind monitorizarea procesului de implementare a legislației (nr. 1181, 22 decembrie 2010)

1298. Hotărîre cu privire la lichidarea școlii-internat speciale pentru copii cu devieri de comportament, s. Soloneț, r-nul Soroca (nr. 1183, 22 decembrie 2010)

1299. Hotărîre cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2011-2015 (nr. 1184, 22 decembrie 2010)

1300. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1185, 22 decembrie 2010)

1301. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iurie RENIȚĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Muntenegru și Republica Serbia, prin cumul, cu reședința la București (nr. 1186, 22 decembrie 2010)

1302. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului național de supraveghere a reformei poluției și a Grupului de lucru interinstituțional (nr. 1188, 22 decembrie 2010)

1303. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea în Republica Moldova a exercițiului internațional de management al consecințelor situațiilor excepționale de proporții Codrii 2011 (nr. 1189, 22 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei naționale pentru lichidarea consecințelor inundațiilor

1304. Decizie privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 1210-452/d, 18 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

981. Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale (nr. 158, 6 decembrie 2010)

982. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 146 din 8 noiembrie 2010 (nr. 162, 14 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

983. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliilor (nr. 215, 1 iulie 2010)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

984. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructuve (nr. 793, 2 decembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

985. Decizie privind suspendarea temporară a Licenței Seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 acordate О.M. Eventis Mobile S.R.L. (nr. 312, 16 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

986. Hotărîre cu privire la stabilirea primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 56/1, 16 decembrie 2010)

987. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 56/2, 16 decembrie 2010)

988. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 56/3, 16 decembrie 2010)

989. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare BIRMAN GRUP S.R.L. (nr. 56/4, 16 decembrie 2010)

990. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SCULENI (nr. 56/6, 16 decembrie 2010)

991. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale Moldtehmed (nr. 56/9, 16 decembrie 2010)

992. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni INTERMEDIA-GROUP (nr. 56/10, 16 decembrie 2010)

993. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/12, 16 decembrie 2010)

994. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății științifice de producție pe acțiuni I.T.A.S. (nr. 56/13, 16 decembrie 2010)

995. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile de depozit ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 56/7-O, 16 decembrie 2010)

996. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului documentar tematic privind asigurarea încasării și investirii veniturilor obținute din dividende, dobînzi și alte încasări ca urmare a administrării patrimoniului fondatorilor administrării de către unii administratori fiduciari (nr. 56/8-O, 16 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

997. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 (nr. 3945, 6 decembrie 2010)

998. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 (nr. 3946, 6 decembrie 2010)

999. Hotărîre cu privire la excluderea din operația de atribuire a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a partidelor, mișcărilor social-politice și candidaților independenți, care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3947, 6 decembrie 2010)

1000. Hotărîre cu privire la numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenților electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3948, 6 decembrie 2010)

1001. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali conform rezultatelor alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3949, 6 decembrie 2010)

1002. Hotărîre cu privire la declararea candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea concurenților electorali în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3950, 6 decembrie 2010)

1003. Hotărîre despre Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3951, 6 decembrie 2010)

1004. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului legitimației deputatului în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a (nr. 3952, 6 decembrie 2010)

1005. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 3953, 6 decembrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1006. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 163, 23 noiembrie 2010)

1007. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru S.C. GERDAN S.R.L. (nr. 164, 23 noiembrie 2010)

1008. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie eliberate O.N.G. Centrul de Promovare a Sănătății și Educației pentru Sănătate Sănătatea și Muzic-Ramil S.R.L. (nr. 165, 23 noiembrie 2010)

1009. Decizie cu privire la cererea prealabilă a О.M. Național Media S.R.L. (nr. 166, 23 noiembrie 2010)

1010. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a S.C. DIVASERV MEDIA S.R.L. către PAJURA ALBĂ S.R.L. (nr. 167, 23 noiembrie 2010)

1011. Decizie asupra Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV cu acoperire națională privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 168, 26 noiembrie 2010)

1012. Decizie cu privire la contestația reprezentantului Partidului Democrat din Moldova la CEC vis-a-vis de încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău (nr. 169, 26 noiembrie 2010)

1013. Decizie cu privire la contestația reprezentantului Partidului pentru Neam și Țară la CEC vis-a-vis de postul de televiziune Publika TV (nr. 170, 26 noiembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1014. Hotărîre privind Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 394, 15 decembrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1015. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (nr. 238, 25 noiembrie 2010)