Nr. 257-258 27.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

779. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Mihai MOROȘANU și doamnelor Lilia PĂRGARI și Asea SCORPAN (nr. 675-V, 21 decembrie 2010)

780. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (nr. 677-V, 22 decembrie 2010)

781. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 678-V, 22 decembrie 2010)

782. Decret privind conferirea gradului special de general-maior de justiție domnului Vadim COJOCARU (nr. 680-V, 24 decembrie 2010)

783. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Iurie CHEPTĂNARU (nr. 681-V , 24 decembrie 2010)

784. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Informații și Securitate domnului Valentin DEDIU (nr. 682-V, 24 decembrie 2010)

785. Decret privind numirea domnului Ion TIMOFEI în funcția de președinte al Judecătoriei Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 683-V, 24 decembrie 2010)

786. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 684-V, 24 decembrie 2010)

787. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 685-V, 24 decembrie 2010)

788. Decret privind numirea domnului Ion PRODAN în funcție de judecător de instrucție la Judecătoria Florești (nr. 686-V, 24 decembrie 2010)

789. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 687-V, 24 decembrie 2010)

790. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 690-V, 26 decembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

31. Aviz cu privire la confirmarea legalității alegerii Parlamentului Republicii Moldova (nr. 5, 24 decembrie 2010)

32. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a (nr. 31, 24 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1305. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 1177, 22 decembrie 2010)

1306. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1190, 23 decembrie 2010)

1307. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1193, 23 decembrie 2010)

1308. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1194, 23 decembrie 2010)

1309. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare în domeniul protecției proprietății industriale între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Institutul Turc de Brevete și acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia BOLOCAN, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 1195, 23 decembrie 2010)

1310. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 236 din 7 aprilie 2010 (nr. 1197, 23 decembrie 2010)

1311. Hotărîre pentru completarea Regulamentului cu privire la modul de funcționare a organelor Serviciului Fiscal de Stat (nr. 1198, 23 decembrie 2010)

1312. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1199, 23 decembrie 2010)

1313. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1201, 23 decembrie 2010)

1314. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1202, 23 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1016. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 118 din 08.06.2010 (nr. 212, 20 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1017. Ordin cu privire la retragerea Licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc (nr. 515, 16 decembrie 2010)

Acte al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1018. Hotărîre pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 58, 21 decembrie 2010)

1019. Hotărîre cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică (nr. 59, 21 decembrie 2010)