Nr. 259-263 31.12.2010


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

791. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare unor licee teoretice (nr. 679-V, 24 decembrie 2010)

792. Decret privind numirea domnului Igor BODIU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia (nr. 688-V, 24 decembrie 2010)

793. Decret privind numirea domnului Mihai GRIBINCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg și în Regatul Țărilor de Jos (nr. 689-V, 24 decembrie 2010)

794. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Nicolae GLIB (nr. 691-V, 27 decembrie 2010)

795. Decret privind demisia unor funcționari din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 692-V, 27 decembrie 2010)

796. Decret privind numirea domnului Iurie RENIȚĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Muntenegru și în Republica Serbia (nr. 693-V, 27 decembrie 2010)

797. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 694-V, 27 decembrie 2010)

798. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 695-V, 27 decembrie 2010)

799. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 696-V, 27 decembrie 2010)

800. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 700-V, 27 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1315. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului specific adițional la Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pe anii 2010-2011 (nr. 1170, 21 decembrie 2010)

1316. Hotărîre privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015 (nr. 1171, 21 decembrie 2010)

1317. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu (nr. 1182, 22 decembrie 2010)

1318. Hotărîre cu privire la implementarea Ghișeului unic de documentare a străinilor (nr. 1187, 22 decembrie 2010)

1319. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2011-2015 (nr. 1192, 23 decembrie 2010)

1320. Hotărîre pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie (nr. 1200, 23 decembrie 2010)

1321. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind instituțiile de învățămînt complementar (extrașcolar) (nr. 1204, 23 decembrie 2010)

1322. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile și imunitățile agențiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 noiembrie 1947 (nr. 1205, 23 decembrie 2010)

1323. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 1206, 27 decembrie 2010)

1324. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei independente de avizare pe lîngă Ministerul Sănătății și a criteriilor de autorizare pentru desfășurarea activităților de prelevare și transplant (nr. 1207, 27 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1020. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 215, 27 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1021. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 169, 23 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1022. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 299 din 7 august 2009 (nr. 530, 23 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

1023. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiului pentru tineret (nr. 3.5, 2 iulie 2010)

1024. Ordin cu privire la Clasificația Sportivă Unică a Republicii Moldova pe anii 2010-2013 (nr. B/522, 27 septembrie 2010)

Acte ale Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova

1025. Ordin cu privire la modificarea și completarea Planului Național de Numerotare (nr. 107, 20 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1026. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 54/1, 2 decembrie 2010)

1027. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de selecție și hibrizare a păsărilor FLORENI (nr. 57/1, 23 decembrie 2010)

1028. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/2, 23 decembrie 2010)

1029. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare companiilor fiduciare EUROPA-TRUST S.A. și ECON-RENAȘTERE S.A. (nr. 57/4, 23 decembrie 2010)

1030. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 57/6, 23 decembrie 2010)

1031. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 57/7, 23 decembrie 2010)

1032. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare ARIS BROKER S.R.L. (nr. 57/8, 23 decembrie 2010)