Nr. 1-4 07.01.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 1, 30 decembrie 2010)

2. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 2, 30 decembrie 2010)

3. Hotărîre pentru alegerea Președintelui Parlamentului (nr. 3, 30 decembrie 2010)

4. Hotărîre privind stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului (nr. 4, 30 decembrie 2010)

5. Hotărîre pentru alegerea prim-vicepreședintelui Parlamentului și a unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 5, 30 decembrie 2010)

6. Hotărîre privind interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova (nr. 6, 30 decembrie 2010)

7. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 697-V, 27 decembrie 2010)

8. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 698-V, 27 decembrie 2010)

9. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 699-V, 27 decembrie 2010)

10. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 701-V, 27 decembrie 2010)

11. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 1-VI, 31 decembrie 2010)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru controlul constituționalității Legii nr. 95 din 21 mai 2010 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 29, 21 decembrie 2010)

2. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, cu modificările și completările ulterioare (nr. 30, 23 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pe anii 2011-2018 (nr. 1208, 27 decembrie 2010)

2. Hotărîre cu privire la schimbul bunurilor imobile (nr. 1209, 27 decembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1. Ordin privind punerea în aplicare a unor documente normativ-tehnice în domeniul securității industriale (nr. 221, 29 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

2. Ordin cu privire la aprobarea componenței și termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2010 și a rapoartelor trimestriale pentru anul 2011 privind executarea bugetului de stat și rapoartelor privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 168, 22 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova

3. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a categoriilor de calificare militarilor prin contract al Armatei Naționale (nr. 381, 21 decembrie 2010)

4. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 822, 21 decembrie 2010)

5. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 823, 22 decembrie 2010)

6. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 824, 22 decembrie 2010)

7. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 825, 22 decembrie 2010)

8. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 826, 22 decembrie 2010)

9. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 827, 22 decembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru reglementare în comunicații electronice și tehnologia informației a Republicii Moldova

10. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 60, 23 decembrie 2010)

11. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. ALIT în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 61, 23 decembrie 2010)

12. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Arax-Impex în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 62, 23 decembrie 2010)

13. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Boomtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 63, 23 decembrie 2010)

14. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive О.S.. Calea Ferată din Moldova în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 64, 23 decembrie 2010)

15. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Cartel Sistem în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 65, 23 decembrie 2010)

16. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive О.S. Centrul de telecomunicații Speciale în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 66, 23 decembrie 2010)

17. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Eurostock în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 67, 23 decembrie 2010)

18. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. ITRAY în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 68, 23 decembrie 2010)

19. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Orange Moldova în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 69, 23 decembrie 2010)

20. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Ovatel TDM în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 70, 23 decembrie 2010)

21. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Riscom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 71, 23 decembrie 2010)

22. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L Sicres în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 72, 23 decembrie 2010)

23. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Starnet în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 73, 23 decembrie 2010)

24. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Sun Communications în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 74, 23 decembrie 2010)

25. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Media Digital Sisteme în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 75, 23 decembrie 2010)

26. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.R.L. Unicomtel în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie fixă (nr. 76, 23 decembrie 2010)

27. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Orange Moldova în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie mobilă (nr. 77, 23 decembrie 2010)

28. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldcell în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie mobilă (nr. 78, 23 decembrie 2010)

29. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de terminare a apelurilor voce în rețeaua individuală de telefonie mobilă (nr. 79, 23 decembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova

30. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile societății pe acțiuni moldo-ruse MoldovaGaz (nr. 397, 30 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

31. Decizie nr. 26-11/3-22/04-2010

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

32. Hotărîre cu privire la asigurarea ținerii registrului deținătorilor de valori mobiliare (nr. 58/6, 30 decembrie 2010)

33. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Avicola Vadul lui Vodă (nr. 58/7, 30 decembrie 2010)

34. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 (nr. 58/9, 30 decembrie 2010)

35. Hotărîre cu privire la licențele Companiei ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.R.L. (nr. 58/10, 30 decembrie 2010)

36. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/11 30 decembrie 2010)

37. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut a Cetățenilor DIN ROȘIETICI (nr. 58/3-0, 30 decembrie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru acreditare și atestare

38. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic (nr. AC-08/1-1, 15 decembrie 2010)

39. Hotărîre cu privire la acreditarea Centrului Național de Sănătate Publică (nr. AC-08/1-2, 15 decembrie 2010)

40. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Chimie (nr. AC-08/1-3, 15 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

41. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 (nr. 3981, 18 decembrie 2010)

42. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 (nr. 3982, 18 decembrie 2010)

43. Hotărîre cu privire la excluderea din operația de atribuire a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a partidelor, mișcărilor social-politice și candidaților independenți, care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 (nr. 3983, 18 decembrie 2010)

44. Hotărîre cu privire la numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenților electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 (nr. 3984, 18 decembrie 2010)

45. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 (nr. 3985, 18 decembrie 2010)

46. Hotărîre cu privire la declararea candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea concurenților electorali în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 (nr. 3986, 18 decembrie 2010)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

47. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenței de emisie pentru postul TV prin eter TV-7 (nr. 173, 3 decembrie 2010)

48. Decizie cu privire la activitatea studioului TV cu emisie prin satelit Lara TV (nr. 174, 3 decembrie 2010)

49. Decizie cu privire la examinarea contestațiilor reprezentanților PCRM, PLDM și PPNȚ la CEC (nr. 175, 3 decembrie 2010)

50. Decizie cu privire la solicitarea Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor privind situația О.S. Radiocomunicații (nr. 177, 17 decembrie 2010)

51. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 179, 17 decembrie 2010)

52. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 181, 17 decembrie 2010)

53. Decizie cu privire la cesiunea licențelor de emisie (nr. 182, 17 decembrie 2010)

54. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a О.M. Noile Idei Televizate S.R.L. (nr. 183, 17 decembrie 2010)

55. Decizie cu privire la realizarea Declarațiilor radiodifuzorilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 184, 23 decembrie 2010)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

56. Ordin cu privire la completarea ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 82 din 02.05.2006 (nr. 625, 27 decembrie 2010)

57. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici care vor beneficia în anul 2011 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 626, 27 decembrie 2010)

58. Ordin privind modificarea Listei agenților economici mari contribuabili (nr. 636, 31 decembrie 2010)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

59. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale și formarea reducerilor pentru pierderi la active și provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiționale (nr. 229, 18 noiembrie 2010)

60. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 266, 30 decembrie 2010)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte