Nr. 5-14 14.01.2011


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

3. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale (nr. 1191, 23 decembrie 2010)

4. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de armonizare a legislației pentru anul 2011 (nr. 1210, 27 decembrie 2010)

5. Dispoziție (nr. 106-dc, 15 noiembrie 2010)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova și ale Consiliului Republican al Sindicatului Federativ SINDENERGO al Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova

61. Acord adițional de modificare a Convenției colective la nivelul electroenergetic pe anii 2006-2010 (nr. 11-6329, 24 noiembrie 2010, nr. 37, 4 noiembrie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

62. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 174, 30 decembrie 2010)

63. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 1, 3 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova și ale Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova

64. Convenție colectivă (nivel de ramură) pe anii 2011-2013

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

65. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 58/1, 30 decembrie 2010)

66. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. COLUMNA-MANTA (nr. 58/2, 30 decembrie 2010)

67. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări SIGUR-ASIGUR S.R.L. (nr. 58/8, 30 decembrie 2010)

68. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/2, 11 ianuarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte