Nr. 405-414 25.11.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

832. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD) (nr. 2384-VII, 19 octombrie 2016)

833. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (a doua finanţare adițională) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (сredit nr. 5858-MD) (nr. 224, 23 septembrie 2016)

834. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 2457-VII, 15 noiembrie 2016)

835. Lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 247, 3 noiembrie 2016)

836. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Enrico NUNZIATA (nr. 2458-VII, 16 noiembrie 2016)

837. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2459-VII, 16 noiembrie 2016)

838. Decret privind conferirea post-mortem a Ordinului „Ștefan cel Mare” regretatului Ivan NOGAILÎC (nr. 2460-VII, 17 noiembrie 2016)

839. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 2461-VII, 18 noiembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1352. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1239, 14 noiembrie 2016)

1353. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (nr. 1242, 14 noiembrie 2016)

1354. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale (nr. 1245, 15 noiembrie 2016)

1355. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor (nr. 1246, 15 noiembrie 2016)

1356. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1247, 15 noiembrie 2016)

1357. Hotărîre cu privire la aprobarea delegaţiei oficiale pentru prezentarea celui de-al II-lea Raport naţional al Republicii Moldova privind evaluarea periodică universală în cadrul sesiunii a 26-a a Grupului de lucru privind UPR, Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite (or. Geneva, Confederaţia Elveţiană, 4-8 noiembrie 2016) (nr. 1248, 15 noiembrie 2016)

1358. Hotărîre privind modificarea şi completarea anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1107 din 30 septembrie 2008 (nr. 1249, 16 noiembrie 2016)

1359. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1261, 17 noiembrie 2016)

1360. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1262, 18 noiembrie 2016)

1361. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale Asistență Socială, a structurii şi efectivului-limită ale acesteia (nr. 1263, 18 noiembrie 2016)

1362. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1264, 18 noiembrie 2016)

1363. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova (nr. 1265, 21 noiembrie 2016)

1364. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 1266, 21 noiembrie 2016)

1365. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1269, 23 noiembrie 2016)

1366. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1270, 23 noiembrie 2016)

1367. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar (nr. 1271, 23 noiembrie 2016)

1368. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de construcţie şi reabilitare a infrastructurii feroviare şi achiziţie a materialului rulant, semnat la Chişinău la 26 septembrie 2016 (nr. 1272, 23 noiembrie 2016)

1369. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1273, 23 noiembrie 2016)

1370. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 1274, 23 noiembrie 2016)

1371. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 515 din 22 iunie 2010 (nr. 1275, 23 noiembrie 2016)

1372. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la instituţiile Uniunii Europene (27-30 noiembrie 2016, Bruxelles, Regatul Belgiei) (nr. 1276, 23 noiembrie 2016)

1373. Dispoziţie (nr. 150-d, 17 noiembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1993. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a dlui Dușcov Valentin (nr. 1033, 11 noiembrie 2016)

1994. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Antoci Vera (nr. 1043, 16 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1995. Ordin cu privire la măsurile ce se impun pentru îndeplinirea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărîrii Guvernului nr. 936 din 16 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Hotărîrea Guvernului nr. 968 din 10 august 2016 (nr. 134, 14 noiembrie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1996. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 86/56 din 18 aprilie 2016 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de utilizare a gropilor de împrumut (nr. 227/137, 9 noiembrie 2016)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1997. Decizie cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 în partea ce ține de avizarea Asociaţiei ”Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC) (nr. 14/3240, 22 noiembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1998. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Pan-Com” (nr. 57/4, 18 noiembrie 2016)

1999. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „PIETRIȘ” (nr. 57/5, 18 noiembrie 2016)

2000. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „Societatea de Cercetări Științifice și Prospecțiuni în Construcție” (nr. 57/6, 18 noiembrie 2016)

2001. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Întreprinderea Mixtă „SUDZUCKER-MOLDOVA” S.A. (nr. 57/7, 18 noiembrie 2016)

2002. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN CĂLĂRAȘI” (nr. 57/8, 18 noiembrie 2016)

2003. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 57/10, 18 noiembrie 2016)

2004. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 57/11, 18 noiembrie 2016)

2005. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 57/12, 18 noiembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2006. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale a Republicii Belarus pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 314, 29 septembrie 2016)

2007. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Dumitru Ciubașenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 315, 29 septembrie 2016)

2008. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnată de către Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 316, 29 septembrie 2016)

2009. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrarea dlui Igor Dodon în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 317, 29 septembrie 2016)

2010. Hotărîre pentru completarea Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010 (nr. 318, 29 septembrie 2016)

2011. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2811 din 24 octombrie 2014 „Privind condițiile de organizare a întîlnirilor electorale” (nr. 319, 29 septembrie 2016)

2012. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 320, 29 septembrie 2016)

2013. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 (nr. 321, 30 septembrie 2016)

2014. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor și materialelor electorale de la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul republican (nr. 322, 30 septembrie 2016)

2015. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 206 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19” (nr. 323, 30 septembrie 2016)

2016. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Pitușca nr. 17, raionul Călărași (nr. 324, 30 septembrie 2016)

2017. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Japoniei în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 325, 30 septembrie 2016)

2018. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Letoniei, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 326, 30 septembrie 2016)

2019. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 327, 30 septembrie 2016)

2020. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 328, 30 septembrie 2016)

2021. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pompa, raionul Fălești (nr. 329, 30 septembrie 2016)

2022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Leușeni, raionul Hîncești (nr. 330, 30 septembrie 2016)

2023. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrea, raionul Hîncești (nr. 331, 30 septembrie 2016)

2024. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 332, 30 septembrie 2016)

2025. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 333, 30 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2026. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 719/30 din 1 noiembrie 2016 cu privire la concursurile anunțate anterior privind suplinirea posturilor de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

2027. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anunţarea concursului pentru desemnarea a 2 (doi) membri în componența Colegiului de evaluare nr. 781/32 din 22 noiembrie 2016.

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

2028. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 191/4, 17 noiembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte