Nr. 16-17 21.01.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

20. Hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului (nr. 6, 14 ianuarie 2011)

21. Decret privind numirea Guvernului (nr. 5-VI, 14 ianuarie 2011)

22. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 6-VI, 19 ianuarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

6. Hotărîre cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale (nr. 1211, 27 decembrie 2010)

7. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 (nr. 1212, 27 decembrie 2010)

8. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 1, 19 ianuarie 2011)

9. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dnei Natalia GHERMAN (nr. 2, 19 ianuarie 2011)

10. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Octavian CALMОC (nr. 3, 19 ianuarie 2011)

11. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Victor BARBĂNEAGRĂ (nr. 4, 19 ianuarie 2011)

12. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Oleg EFRIM (nr. 5, 19 ianuarie 2011)

13. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Boris GHERASIM (nr. 6, 19 ianuarie 2011)

14. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dnei Loretta HANDRABURA (nr. 7, 19 ianuarie 2011)

15. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Sergiu SAINCIUC (nr. 8, 19 ianuarie 2011)

16. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie ZOLOTCOV (nr. 9, 19 ianuarie 2011)

17. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Dona ȘCOLA (nr. 10, 19 ianuarie 2011)

18. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Corneliu MВRZA (nr. 11, 19 ianuarie 2011)

19. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Rodion BAJUREANU (nr. 12, 19 ianuarie 2011)

20. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae ANDRONACHI (nr. 13, 19 ianuarie 2011)

21. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Octavian BODIȘTEANU (nr. 14, 19 ianuarie 2011)

22. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind eliberarea domnului Alexei ROIBU din funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 15, 19 ianuarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

69. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 2, 5 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

70. Ordin cu privire la operarea modificărilor în rețeaua de rute regulate (nr. 2, 6 ianuarie 2011)

71. Ordin cu privire la inventarierea și optimizarea rețelei naționale de rute și curse interurbane și suburbane de călători (nr. 16, 14 ianuarie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

72. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție (nr. 398, 31 decembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

73. Hotărîre. Extras din Hotărîrea CA al ANPC nr. APD-1 din 12 ianuarie 2011

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

74. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Passim (nr. 58/5, 30 decembrie 2010)

75. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 1/6, 11 ianuarie 2011)

76. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRIME BROKER S.R.L. (nr. 1/7, 11 ianuarie 2011)

77. Hotărîre cu privire la licența Companiei de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 1/8, 11 ianuarie 2011)

78. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut (nr. 1/9, 11 ianuarie 2011)

79. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Fincom (nr. 1/1-O, 11 ianuarie 2011)

80. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut FILIPENI (nr. 1/10-O, 11 ianuarie 2011)

81. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MICROFIN și A.E.О. MICROОMPRUMUT (nr. 1/11-O, 11 ianuarie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

82. Hotărîre cu privire la prelungirea termenelor concursurilor anunțate pentru suplinirea funcțiilor de președinte, de vicepreședinte și a desfășurării concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 11/1, 6 ianuarie 2011)

83. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 12/1, 6 ianuarie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

84. Hotărîre despre Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie a voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3987, 18 decembrie 2010)