Nr. 18-21 28.01.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

23. Decret privind numirea domnului Ștefan GORDA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă Sfîntul Scaun (nr. 8-VI, 25 ianuarie 2011)

24. Decret privind numirea domnului Valeriu TUREA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Maroc (nr. 9-VI, 25 ianuarie 2011)

25. Decret privind numirea domnului Igor MUNTEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada și în Statele Unite Mexicane (nr. 10-VI, 25 ianuarie 2011)

26. Decret privind numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia (nr. 11-VI, 25 ianuarie 2011)

27. Decret privind numirea domnului Igor BODIU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kîrgîză (nr. 12-VI, 25 ianuarie 2011)

28. Decret privind numirea domnului Ion STĂVILĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turkmenistan (nr. 13-VI, 25 ianuarie 2011)

29. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei centrale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 14-VI, 25 ianuarie 2011)

30. Decret privind numirea domnului Ion ȚURCAN în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău (nr. 15-VI, 26 ianuarie 2011)

31. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 16-VI, 26 ianuarie 2011)

32. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 17-VI, 26 ianuarie 2011)

33. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 18-VI, 26 ianuarie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2011-2013 (nr. 73, 30 decembrie 2010)

2. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2011 (nr. 74, 30 decembrie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

23. Hotărîre pentru aprobarea Opiniei Guvernului asupra Sesizării privind controlul constituționalității sintagmei în locuințe a art. 176 din Codul contravențional al Republicii Moldova (nr. 16, 20 ianuarie 2011)

24. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui tractor (nr. 17, 20 ianuarie 2011)

25. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii

Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Tallinn la 18 iunie 2010 (nr. 18, 20 ianuarie 2011)

26. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (nr. 19, 20 ianuarie 2011)

27. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 20, 20 ianuarie 2011)

28. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 21, 20 ianuarie 2011)

29. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor MUNTEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada și în Statele Unite Mexicane, prin cumul, cu reședința la Washington (nr. 22, 20 ianuarie 2011)

30. Hotărîre pentru aprobarea Opiniei Guvernului asupra Sesizării privind controlul constituționalității art. 8 lit. g), art. 11 alin. (4) din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova și art. 64 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 433-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 23, 20 ianuarie 2011)

31. Hotărîre pentru aprobarea Opiniei Guvernului asupra sesizării Curții Supreme de Justiție privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 24, 20 ianuarie 2011)

32. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion STĂVILĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turkmenistan, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 25, 20 ianuarie 2011)

33. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu TUREA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Maroco, prin cumul, cu reședința la Lisabona (nr. 26, 20 ianuarie 2011)

34. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ștefan GORDA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă Sfîntul Scaun, prin cumul, cu reședința la Praga (nr. 27, 20 ianuarie 2011)

35. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia, prin cumul, cu reședința la Sofia (nr. 28, 20 ianuarie 2011)

36. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor BODIU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kîrgîză, prin cumul, cu reședința la Baku (nr. 29, 20 ianuarie 2011)

37. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului la Acordul de Parteneriat și Cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii, semnat la Chișinău la 30 septembrie 2010 (nr. 30, 20 ianuarie 2011)

38. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 31, 20 ianuarie 2011)

39. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 32, 20 ianuarie 2011)

40. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vasile BUMACOV (nr. 34, 26 ianuarie 2011)

41. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Viorel GUȚU (nr. 35, 26 ianuarie 2011)

42. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Victor BODIU (nr. 36, 26 ianuarie 2011)

43. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Roman CAZAN (nr. 37, 26 ianuarie 2011)

44. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Eduard BĂNĂRUC (nr. 38, 26 ianuarie 2011)

45. Dispoziție (nr. 2-d, 14 ianuarie 2011)

46. Dispoziție (nr. 3-d, 14 ianuarie 2011)

47. Dispoziție (nr. 4-d, 14 ianuarie 2011)

48. Dispoziție (nr. 5-d, 14 ianuarie 2011)

49. Dispoziție (nr. 6-d, 14 ianuarie 2011)

50. Dispoziție (nr. 7-d, 14 ianuarie 2011)

51. Dispoziție (nr. 8-d, 14 ianuarie 2011)

52. Dispoziție (nr. 9-d, 17 ianuarie 2011)

53. Dispoziție (nr. 10-d, 17 ianuarie 2011)

54. Dispoziție (nr. 11-d, 17 ianuarie 2011)

55. Dispoziție (nr. 12-d, 17 ianuarie 2011)

56. Dispoziție (nr. 13-d, 17 ianuarie 2011)

57. Dispoziție (nr. 14-d, 17 ianuarie 2011)

58. Dispoziție cu privire la situația epidemiologică prin gripă în Republica Moldova (nr. 15-d, 20 ianuarie 2011)

59. Dispoziție (nr. 16-d, 24 ianuarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

85. Ordin privind modificarea și completarea formularului Raportului operativ lunar nr. 8 privind statele și efectivul de personal din instituțiile publice din sectorul bugetar (nr. 3, 11 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

86. Ordin (nr. 8, 17 ianuarie 2011)

87. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar și condițiile de efectuare a stagiului (nr. 9, 18 ianuarie 2011)

88. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Corbu Valentina, cu teritoriul de activitate în mun. Chișinău (nr. 18, 19 ianuarie 2011)

89. Ordin cu privire la schimbarea statutului și reînvestirea cu împuterniciri a notarului Temciuc Cristina (nr. 19, 19 ianuarie 2011)

90. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Oxana Novicov (nr. 20, 20 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

91. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman care stabilesc reguli și metode de încercări (nr. 9, 19 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

92. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările Aeronautice Civile RAC-AW Navigabilitatea aeronavelor (nr. 343, 3 decembrie 2010)

93. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC-AZ - Autorizarea zborurilor (nr. 7, 11 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova și ale Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova

94. Convenție colectivă (nivel ramural) pe anii 2011-2015

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

95. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructuve (nr. 870, 27 decembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

96. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 402, 26 ianuarie 2011)

97. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 403, 26 ianuarie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

98. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2011 (nr. 58/16, 30 decembrie 2010)

99. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRIME BROKER S.R.L. (nr. 2/2, 21 ianuarie 2011)

100. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/3, 21 ianuarie 2011)

101. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni USTA (nr. 2/4, 21 ianuarie 2011)

102. Hotărîre cu privire la deschiderea procedurii de remediere financiară a Companiei de asigurări AFES-M S.R.L. (nr. 2/8, 21 ianuarie 2011)

103. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni pentru producerea zahărului CUPCINI-CRISTAL (nr. 2/5-O, 21 ianuarie 2011)

104. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 50/7-O din 04.11.2010 Cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Companiei de Asigurări AFES-M S.R.L. (nr. 2/9- O, 21 ianuarie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

105. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2011 (nr. 1, 14 ianuarie 2011)

106. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 2, 14 ianuarie 2011)

107. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 3, 14 ianuarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte