Nr. 18-21 03.02.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

34. Decret privind eliberarea domnului Petru GRUMEZA din funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 19-VI, 31 ianuarie 2011)

35. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Kalman MIZSEI (nr. 20-VI, 1 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

60. Hotărîre privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret (nr. 1213, 27 decembrie 2010)

61. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea articolului II din Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 33, 26 ianuarie 2011)

62. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federal al Austriei privind asistența reciprocă în cazul catastrofelor naturale sau al catastrofelor tehnologice și colaborarea la prevenirea lor (nr. 39, 27 ianuarie 2011)

63. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea ministerelor afacerilor interne (poliție) ale statelormembre ale Comunității Statelor Independente în domeniul asistenței juridice, semnat la Ialta la 4 iunie 2009 (nr. 40, 27 ianuarie 2011)

64. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei, pentru semnarea Memorandumului de Оnțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Planul de acțiuni în domeniul energiei durabile (nr. 41, 28 ianuarie 2011)

65. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unor clopote (nr. 42, 28 ianuarie 2011)

66. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 43, 28 ianuarie 2011)

67. Hotărîre cu privire la Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2011 (nr. 44, 28 ianuarie 2011)

68. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 45, 28 ianuarie 2011)

69. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Octavian GRAMA (nr. 50, 2 februarie 2011)

70. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Viorel SOLTAN (nr. 51, 2 februarie 2011)

71. Hotărîre cu privire la sistarea temporară a exportului de grîu (nr. 52, 2 februarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

108. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii respectării legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. DACIA DIN SĂSENI (nr. 1/12, 11 ianuarie 2011)

109. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Autocomerț-Service (nr. 3/2, 28 ianuarie 2011)

110. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/3, 28 ianuarie 2011)

111. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Firmei științifice de producție EXTRAMED S.A. (nr. 3/4, 28 ianuarie 2011)

112. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Administratorului Fiduciar CODRU S.A. (nr. 3/7, 28 ianuarie 2011)

113. Hotărîre cu privire la prezentarea de către asociațiile de economii și împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul III al anului de gestiune 2010 (nr. 3/8, 28 ianuarie 2011)

114. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 3/10, 28 ianuarie 2011)

115. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PROFESIONAL ASIG S.R.L. (nr. 3/11, 28 ianuarie 2011)

116. Hotărîre cu privire la anularea sancțiunii Companiei de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 3/12, 28 ianuarie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

117. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 8, 27 ianuarie 2011)

118. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 9, 27 ianuarie 2011)

119. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 10, 27 ianuarie 2011)