Nr. 22-24 04.02.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind aprobarea Standardelor auditului performanței (nr. 11, 3 aprilie 2009)

4. Hotărîre despre aprobarea Standardelor de audit al tehnologiilor informaționale (nr. 54, 22 decembrie 2009)

5. Hotărîre despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității (nr. 58, 28 decembrie 2009)

6. Hotărîre privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice și patrimoniului public pentru construcția liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești la О.S. Calea Ferată din Moldova în perioada anilor 2007-2009 și 2010 (I semestru) (nr. 2, 14 ianuarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

72. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 46, 28 ianuarie 2011)

73. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 47, 28 ianuarie 2011)

74. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 48, 31 ianuarie 2011)

75. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 49, 1 februarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

120. Ordin cu privire la suspendarea desemnării organismului de certificare produse cu grad sporit de pericol din cadrul CTSIC (nr. 6, 26 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

121. Ordin cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 8, 21 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

122. Ordin cu privire la producerea materialului săditor viticol de categorie Obișnuit (nr. 233, 7 decembrie 2010)

123. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor naționale pentru Metodele de prelevare a probelor (nr. 11, 25 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei ale Republicii Moldova

124. Ordin comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică și metrologică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate și băuturi alcoolice tari (nr. 172/245/216, 28 decembrie 2010)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

125. Ordin cu privire la transportul de mărfuri periculoase (nr. 26, 27 ianuarie 2011)

126. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 29, 28 ianuarie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

127. Hotărîre cu privire la Regulamentul privind regimul de autorizare generală și eliberare a licențelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 57, 21 decembrie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

128. Hotărîre privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 404, 2 februarie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

129. Hotărîre (nr. APD-39-10/5, 27 ianuarie 2011)