Nr. 25-27 11.02.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

36. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Comunitatea Bahamas (nr. 21-VI, 3 februarie 2011)

37. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Comunicatului Comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Paraguay (nr. 22-VI, 3 februarie 2011)

38. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Antigua și Barbuda (nr. 23-VI, 3 februarie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2010 (nr. 1, 24 ianuarie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind Raportul auditului formării și utilizării resurselor bugetului raionului Ocnița pe anii 2009-2010 (9 luni) și gestionării patrimoniului public (nr. 1, 13 ianuarie 2011)

8. Hotărîre privind Raportul auditului performanței utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susținerea proiectului Caravela Culturii în anii 2005-2009 Mijloacele alocate proiectului Caravela Culturii au fost utilizate neeconom, neeficient și neeficace (nr. 4, 21 ianuarie 2011)

9. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Există oportunități de îmbunătățire semnificativă a proceselor de planificare, achiziție, repartizare a dispozitivelor medicale și de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora? (nr. 5, 25 ianuarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

76. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 54, 3 februarie 2011)

77. Hotărîre cu privire la numirea domnului Emil DRUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda și Regatul Norvegiei, prin cumul, cu reședința la Stockholm (nr. 55, 3 februarie 2011)

78. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai BALAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cipru, prin cumul, cu reședința la Atena (nr. 56, 3 februarie 2011)

79. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania, prin cumul, cu reședința la Sofia (nr. 57, 3 februarie 2011)

80. Hotărîre cu privire la numirea domnului Anatoloe URECHEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Socialistă Vietnam și Republica Coreea, prin cumul, cu reședința la Beijing (nr. 58, 3 februarie 2011)

81. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion STĂVILĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 59, 3 februarie 2011)

82. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001 și semnat de Republica Moldova la 29 aprilie 2010 (nr. 60, 3 februarie 2011)

83. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 (nr. 61, 3 februarie 2011)

84. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Convenției eurasiatice privind brevetele (nr. 62, 4 februarie 2011)

85. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind formarea prețurilor la medicamente și alte produse farmaceutice și parafarmaceutice (nr. 63, 4 februarie 2011)

86. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate (nr. 64, 4 februarie 2011)

87. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea Codului electoral (nr. 65, 4 februarie 2011)

88. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 66, 4 februarie 2011)

89. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (nr. 67, 4 februarie 2011)

90. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 68, 4 februarie 2011)

91. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1201 din 23 decembrie 2010 (nr. 69, 4 februarie 2011)

92. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 46 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 70, 4 februarie 2011)

93. Hotărîre privind modificarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție (nr. 71, 4 februarie 2011)

94. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 72, 4 februarie 2011)

95. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 27 din 26 ianuarie 2010 (nr. 73, 4 februarie 2011)

96. Hotărîre privind stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2011 (nr. 74, 4 februarie 2011)

97. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 75, 4 februarie 2011)

98. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 76, 4 februarie 2011)

99. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 77, 4 februarie 2011)

100. Dispoziție (nr. 19-d, 9 februarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

130. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 300 din 7 august 2009 (nr. 35, 31 ianuarie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

131. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional (nr. 28, 28 ianuarie 2011)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

132. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 5, 26 ianuarie 2011)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

133. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 136 din 5 septembrie 2008 (nr. 06, 17 ianuarie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

134. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDITE-LARGA (nr. 3/5, 28 ianuarie 2011)

135. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 4/2, 4 februarie 2011)

136. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de
procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Pietriș (nr. 4/3, 4 februarie 2011)

137. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/4, 4 februarie 2011)

138. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 4/5, 4 februarie 2011)

139. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 4/7, 4 februarie 2011)

140. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic al respectării de către asigurători a legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună (nr. 4/6-O, 4 februarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte