Nr. 28-30 18.02.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

39. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 9, 10 februarie 2011)

40. Hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 10, 11 februarie 2011)

41. Hotărîre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 11, 11 februarie 2011)

42. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 17, 11 februarie 2011)

43. Decret privind desemnarea domnului Andrei VOLENTIR în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 24-VI, 9 februarie 2011)

44. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Petru GOZUN (nr. 25-VI, 10 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

101. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 53, 3 februarie 2011)

102. Hotărîre pentru numirea membrilor în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 78, 14 februarie 2011)

103. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 79, 14 februarie 2011)

104. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 27 septembrie 2010 (nr. 80, 14 februarie 2011)

105. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2011 (nr. 81, 15 februarie 2011)

106. Dispoziție (nr. 20-d, 14 februarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

141. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 14, 4 februarie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

142. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de achitare și evidență a taxelor de înscriere și a cotizațiilor lunare de membru de sindicat (nr. 15, 4 februarie 2011, nr. 9-19, 27 mai 2010)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

143. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 107 din 18 martie 2009 (nr. 44, 10 februarie 2011)

144. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 108 din 18 martie 2009 (nr. 45, 10 februarie 2011)

145. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 110 din 18 martie 2009 (nr. 46, 10 februarie 2011)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

146. Ordin referitor la Instrucțiunea privind selectarea persoanelor implicate în procesul de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire în învățămîntul preuniversitar (nr. 905, 20 decembrie 2010)

147. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor (nr. 31, 14 ianuarie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

148. Hotărîre (nr. APD-05-11/8, 1 februarie 2011)

149. Hotărîre (nr. CCE-52-10/7, 1 februarie 2011)

150. Prescripție (nr. CCE-52-10/7-03, 1 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

151. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/4, 11 februarie 2011)

152. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni UNIVERSUL (nr. 5/5, 11 februarie 2011)

153. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurare GALAS S.A. (nr. 5/6, 11 februarie 2011)

154. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 5/7, 11 februarie 2011)

155. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 5/8, 11 februarie 2011)

156. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОRTOPUL MARE, A.E.О. NIMORENI și A.E.О. VORNICENI (nr. 5/2-O, 11 februarie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

157. Hotărîre cu privire la rezultatele desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Criuleni și anunțarea unui concurs repetat (nr. 14/2, 11 ianuarie 2011)

158. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 64/6, 8 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

159. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului Cel mai reușit slogan motivațional la alegerile locale generale (nr. 4003, 2 februarie 2011)

160. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului Cel mai bun poster motivațional la alegerile locale generale (nr. 4004, 2 februarie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

161. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2011 (nr. 15, 7 februarie 2011)

162. Decizie cu privire la Organigrama IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 16, 7 februarie 2011)

163. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea economico-financiară pentru anul 2010.

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte