Nr. 31 22.02.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

45. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 26-VI, 16 februarie 2011)

46. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 8, 10 februarie 2011)

47. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Republica Macedonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 27-VI, 16 februarie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre pentru interpretarea art. 90 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (nr. 2, 8 februarie 2011)

5. Hotărîre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 4, 17 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

107. Hotărîre cu privire la măsurile urgente pentru restabilirea liniilor de transport al energiei electrice (nr. 136, 16 februarie 2001)

108. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 16 februarie 2001 (nr. 564, 2 iulie 2001)

109. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 16 februarie 2001 (nr. 1203, 23 decembrie 2010)

110. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna martie 2011 (nr. 88, 18 februarie 2011)

111. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006 (nr. 89, 18 februarie 2011)

112. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie ONCEANU (nr. 90, 18 februarie 2011)

113. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Victor ȚUȚUC (nr. 91, 18 februarie 2011)

114. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ghenadie ONCEANU (nr. 92, 18 februarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

164. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 17, 11 februarie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

165. Ordin cu privire la aprobarea Listei documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2011 (nr. 7, 11 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

166. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul independent Registru-Corect S.A. (nr. 4/1, 4 februarie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

167. Decizie cu privire la cererea prealabilă a ОM Noile Idei Televizate S.R.L. (nr. 6, 25 ianuarie 2011)

168. Decizie cu privire la retransmisia serviciilor de programe ale canalului Viasat Explorer (nr. 7, 25 ianuarie 2011)

169. Decizie cu privire la executarea Deciziei CCA nr. 114 din 06.11.2009 de către ОM Sun Communications S.R.L. (nr. 8, 25 ianuarie 2011)

170. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie ОS Radiocomunicații (nr. 9, 25 ianuarie 2011)

171. Decizie cu privire la suspendarea acțiunii Autorizației de retransmisie în legătură cu semnarea contractului de locațiune (nr. 11, 25 ianuarie 2011)

172. Decizie cu privire la rapoartele anuale ale radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii (nr. 12, 25 ianuarie 2011)