Nr. 32-33 25.02.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

48. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 16, 11 februarie 2011)

49. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2011 (nr. 18, 17 februarie 2011)

50. Decret privind numirea domnului Emil DRUC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda și în Regatul Norvegiei (nr. 28-VI, 22 februarie 2011)

51. Decret privind numirea domnului Mihai BALAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cipru (nr. 29-VI, 22 februarie 2011)

52. Decret privind numirea domnului Anatol URECHEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Socialistă Vietnam și în Republica Coreea (nr. 30-VI, 22 februarie 2011)

53. Decret privind numirea domnului Ion STĂVILĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan (nr. 31-VI, 22 februarie 2011)

54. Decret privind numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania (nr. 32-VI, 22 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

115. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în or. Bruxelles, Regatul Belgiei (9-10 februarie 2011) (nr. 83, 18 februarie 2011)

116. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare, pentru semnarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în scopul implementării în Moldova a Proiectului de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol (nr. 84, 18 februarie 2011)

117. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 privind culturile nucifere (nr. 85, 18 februarie 2011)

118. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 86, 18 februarie 2011)

119. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 (nr. 87, 18 februarie 2011)

120. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea și combaterea discriminării (nr. 93, 18 februarie 2011)

121. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 94, 18 februarie 2011)

122. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 95, 18 februarie 2011)

123. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 97, 18 februarie 2011)

124. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 17 alineatul (1) litera g) și articolului 24 alineatul (1) litera e) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 98, 18 februarie 2011)

125. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 99, 18 februarie 2011)

126. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României privind completarea Оnțelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziția Ambasadei Republicii Moldova în România și a Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor și apartamentelor cu suprafețe locative echivalente pe care le au în folosință, semnată la 21 aprilie 1995 la Chișinău, și acordarea deplinelor puteri domnului Mihai CĂPĂȚОNĂ, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 100, 18 februarie 2011)

127. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 101, 18 februarie 2011)

128. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Planul de măsuri menite să soluționeze problemele sociale importante public, care stau în fața organizațiilor de veterani din statele-membre ale Comunității Statelor Independente, adoptată la Sankt Petersburg la 21 mai 2010 (nr. 102, 18 februarie 2011)

129. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele la importul și plasarea pe piață a unor produse de acvacultură (nr. 103, 18 februarie 2011)

130. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind colaborarea între Forțele Aeriene, semnat la București la 29 martie 2010 (nr. 104, 18 februarie 2011)

131. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Directoratul General pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albania în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Tirana la 13 decembrie 2006 (nr. 105, 18 februarie 2011)

132. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al României în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la București la 3 decembrie 2010 (nr. 106, 18 februarie 2011)

133. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol), semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2010 (nr. 107, 21 februarie 2011)

134. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 108, 21 februarie 2011)

135. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea alineatului (6) al articolului 63 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 109, 21 februarie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

173. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Natalia Guțu (nr. 49, 14 februarie 2011)

174. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Liudmila Buzadji (nr. 51, 16 februarie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

175. Ordin cu privire la stabilirea cadrului normativ aplicabil operațiunilor de transport aerian comercial (nr. 34, 14 februarie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

176. Decizie privind suspendarea temporară a Licenței seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 acordate О.M. Eventis Mobile S.R.L. (nr. 042, 17 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

177. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1, 15 februarie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

178. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenței de emisie pentru postul TV prin eter Muzica TV (nr. 19, 7 februarie 2011)

179. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 20, 7 februarie 2011)

180. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 21, 7 februarie 2011)

181. Decizie cu privire la executarea hotărîrii judecătorești (nr. 22, 7 februarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte