Nr. 34-36 04.03.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

55. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 33-VI, 25 februarie 2011)

56. Lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 7, 10 februarie 2011)

57. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 20 din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 35-VI, 28 februarie 2011)

58. Lege pentru completarea articolului 20 din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 12, 11 februarie 2011)

59. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă (nr. 36-VI, 28 februarie 2011)

60. Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă (nr. 13, 11 februarie 2011)

61. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 37-VI, 28 februarie 2011)

62. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 14, 11 februarie 2011)

63. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 38-VI, 28 februarie 2011)

64. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 15, 11 februarie 2011)

65. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 44-VI, 2 martie 2011)

66. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 23, 17 februarie 2011)

67. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 24, 17 februarie 2011)

68. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor (nr. 34-VI, 25 februarie 2011)

69. Decret privind numirea domnului Dumitru GHERASIM în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți (nr. 39-VI, 28 februarie 2011)

70. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 40-VI, 28 februarie 2011)

71. Decret privind numirea doamnei Dorina CROITOR în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Călărași (nr. 41-VI, 28 februarie 2011)

72. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 42-VI, 28 februarie 2011)

73. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 43-VI, 2 martie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind controlul constituționalității unor prevederi ale art. I pct. 5, art. II și art. III din Legea nr. 102 din 28 mai 2010 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. 10 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 Cu privire la avocatură, republicată (nr. 3, 10 februarie 2011)

7. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 175 din 9 iulie 2010 Pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, din Legea nr. 176 din 15 iulie 2010 Pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și a Legii nr. 193 din 15 iulie 2010 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 5, 18 februarie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre cu privire la Raportul auditului operațional al Proiectului Servicii de Sănătate și Asistență Socială pentru perioada iunie 2007-2010 (nr. 7, 8 februarie 2011)

11. Hotărîre privind Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009 (nr. 8, 9 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

136. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 40 al Legii nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 96, 18 februarie 2011)

137. Hotărîre cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat (nr. 110, 23 februarie 2011)

138. Hotărîre pentru modificarea Listei localităților care vor beneficia de facilități pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 (nr. 111, 1 martie 2011)

139. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de alocare a mijloacelor financiare destinate compensării prejudiciilor materiale cauzate gospodăriilor individuale de inundațiile din vara anului 2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 5 octombrie 2010 (nr. 112, 1 martie 2011)

140. Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 113, 2 martie 2011)

141. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcție a dlui Octavian MAHU (nr. 114, 2 martie 2011)

142. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcție a dlui Alim AFONIN (nr. 115, 2 martie 2011)

143. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcție a dlui Ion NASALCIUC (nr. 116, 2 martie 2011)

144. Dispoziție (nr. 21-d, 21 februarie 2011)

145. Dispoziție (nr. 22-d, 1 martie 2011)

146. Dispoziție (nr. 23-d, 1 martie 2011)

147. Dispoziție (nr. 24-d, 1 martie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

182. Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2010

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

183. Hotărîre (nr. CNP-18/53-07/11, 17 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

184. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BUSINESS CREDIT (nr. 5/1, 11 februarie 2011)

185. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Compania M-Invest S.A. (nr. 5/3, 11 februarie 2011)

186. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SOFMICROCREDIT (nr. 6/1, 18 februarie 2011)

187. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. IZVOARELE ONIȚCANI (nr. 6/2, 18 februarie 2011)

188. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/5, 18 februarie 2011)

189. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociații de economii și împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul III al anului de gestiune 2010 (nr. 7/1, 25 februarie 2011)

190. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agro-Fortus (nr. 7/3, 25 februarie 2011)

191. Hotărîre cu privire la suspendarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare (nr. 7/4, 25 februarie 2011)

192. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/6, 25 februarie 2011)

193. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni VIVACOM (nr. 7/7, 25 februarie 2011)

194. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni Cicec (nr. 6/4-O, 18 februarie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

195. Ordin privind aprobarea formularului Citației la examinarea contestației (nr. 125, 1 martie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

196. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 27, 24 februarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte