Nr. 37-38 11.03.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

74. Hotărîre pentru numirea unor membri în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 20, 17 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

148. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 117, 3 martie 2011)

149. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 118, 3 martie 2011)

150. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal (nr. 119, 3 martie 2011)

151. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 120, 4 martie 2011)

152. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize (nr. 122, 4 martie 2011)

153. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 123, 4 martie 2011)

154. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii monumentelor de for public (nr. 124, 4 martie 2011)

155. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 125, 4 martie 2011)

156. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de Оnțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est în cadrul Procesului de Cooperare Regională în Europa de Sud-Est, întocmit la 22 aprilie 2009 (nr. 126, 4 martie 2011)

157. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 127, 4 martie 2011)

158. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind deschiderea și funcționarea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, încheiat la 12 octombrie 2010 (nr. 128, 4 martie 2011)

159. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 129, 4 martie 2011)

160. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 130, 4 martie 2011)

161. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la cea de-a 78-a sesiune a Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale (1-2 martie 2011, Geneva) (nr. 131, 4 martie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

197. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 28, 2 martie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

198. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Stoianov Viorel (nr. 66, 28 februarie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

199. Raport privind utilizarea fondului rutier în perioada anului 2010

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

200. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 108, 17 februarie 2011)

201. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 109, 17 februarie 2011)

202. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 110, 17 februarie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

203. Raport financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației pentru anul 2010

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

204. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 45/5 din 16.10.2009 Cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări (nr. 52/12, 18 noiembrie 2010)

205. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare (nr. 1/5, 11 ianuarie 2011)

206. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 7/9, 25 februarie 2011)

207. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări AFES-M S.R.L. (nr. 7/10, 25 februarie 2011)

208. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 7/11, 25 februarie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

209. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 23, 25 februarie 2011)

210. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune NTS, Accent TV și a posturilor de radio Albena, Europa Plus Moldova, Radio Noroc, Retro FM, Jurnal FM și Radio Plai (nr. 24, 25 februarie 2011)

211. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie și licențelor de emisie (nr. 25, 25 februarie 2011)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

212. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 118/2, 18 februarie 2011)

213. Hotărîre privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenților de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor (nr. 118/3, 18 februarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte