Nr. 40-42 18.03.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

75. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 53 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 45-VI, 12 martie 2011)

76. Lege pentru modificarea articolului 53 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 19, 17 februarie 2011)

77. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului II din Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 46-VI, 12 martie 2011)

78. Lege pentru completarea articolului II din Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 25, 24 februarie 2011)

79. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 47-VI, 12 martie 2011)

80. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 27, 24 februarie 2011)

81. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA) (nr. 48-VI, 12 martie 2011)

82. Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA) (nr. 29, 24 februarie 2011)

83. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 46 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 49-VI, 12 martie 2011)

84. Lege pentru modificarea articolului 46 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 31, 25 februarie 2011)

85. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 50-VI, 12 martie 2011)

86. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 32, 25 februarie 2011)

87. Hotărîre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 34, 25 februarie 2011)

88. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova, România și Ucraina cu privire la punctele de joncțiune ale frontierelor de stat ale Republicii Moldova, României și Ucrainei (nr. 51-VI, 12 martie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului financiar de executare a bugetului Curții de Conturi din exercițiul bugetar 2010 (nr. 10, 28 februarie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

172. Hotărîre cu privire la schimbul și modificarea destinației unui teren (nr. 1215, 27 decembrie 2010)

173. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 142, 14 martie 2011)

174. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 143, 14 martie 2011)

175. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (nr. 144, 14 martie 2011)

176. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 (nr. 145, 14 martie 2011)

177. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 146, 14 martie 2011)

178. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind compensațiile sociale unice (nr. 147, 14 martie 2011)

179. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 148, 14 martie 2011)

180. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Guvernului (nr. 149, 14 martie 2011)

181. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 150, 14 martie 2011)

182. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 151, 14 martie 2011)

183. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 152, 15 martie 2011)

184. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ghenadie GLUȘCENCO (nr. 154, 16 martie 2011)

185. Dispoziție (nr. 26-d, 14 martie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

221. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 24, 9 martie 2011)

Acte ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

222. Ordin cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2010 (nr. 10, 9 martie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

223. Hotărîre (nr. CNP-75-08/13, 22 februarie 2011)

224. Dispoziție privind exercitarea controlului respectării legislației cu privire la protecția concurenței de către agenții economici care desfășoară activitate de alimentare cu apă, de evacuare și epurare a apelor uzate (nr. 16, 24 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

225. Hotărîre cu privire la dezvăluirea informației de către societățile pe acțiuni (nr. 7/8, 25 februarie 2011)

226. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice competitive a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Autocomerț-Service (nr. 9/1, 10 martie 2011)

227. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCLUSIV BROKER S.R.L. (nr. 9/3, 10 martie 2011)

228. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de atestare a specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 9/6, 10 martie 2011)

229. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 7/2-O, 25 februarie 2011)

230. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 39/6-O din 22.08.2008 (nr. 7/5-O, 25 februarie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

231. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale la Tallinn, Republica Estonia (nr. 2, 1 martie 2011)

232. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului coordonator pentru pregătirea publicațiilor Comisiei Electorale Centrale (nr. 3, 1 martie 2011)

233. Hotărîre privind modificarea pct. 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3047 din 14 ianuarie 2010 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (nr. 4, 1 martie 2011)

234. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 5, 1 martie 2011)

235. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni (nr. 6, 1 martie 2011)

236. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 7, 1 martie 2011)

237. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan Vodă (nr. 8, 1 martie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

238. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de radio Europa Plus Moldova și Retro FM (nr. 33, 3 martie 2011)

239. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 34, 3 martie 2011)

240. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 35, 3 martie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte