Nr. 46-52 01.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

102. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile și imunitățile agențiilor specializate (nr. 60-VI, 25 martie 2011)

103. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile și imunitățile agențiilor specializate (nr. 36, 3 martie 2011)

104. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii (nr. 61-VI, 25 martie 2011)

105. Lege pentru ratificarea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii (nr. 37, 3 martie 2011)

106. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 63-VI, 28 martie 2011)

107. Lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 42, 17 martie 2011)

108. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 62-VI, 28 martie 2011)

109. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 64-VI, 29 martie 2011)

110. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 65-VI, 29 martie 2011)

111. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 66-VI, 29 martie 2011)

112. Decret pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 67-VI, 29 martie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind excepția de neconstituționalitate a art. 62 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 (nr. 6, 22 martie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind Raportul auditului Sistemului Informațional Integrat Vamal al Serviciului Vamal al Republicii Moldova (nr. 12, 2 martie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

210. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice centrale (nr. 176, 22 martie 2011)

211. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de Stat Vamservinform (nr. 178, 23 martie 2011)

212. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 (nr. 179, 23 martie 2011)

213. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 180, 23 martie 2011)

214. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migrația de muncă (nr. 181, 24 martie 2011)

215. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 182, 24 martie 2011)

216. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 183, 24 martie 2011)

217. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aureliu CIOCOI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei, prin cumul, cu reședința la Berlin (nr. 184, 24 martie 2011)

218. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a României privind coordonarea și distribuția frecvențelor preferențiale pentru sisteme digitale de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvențe 380-385/390-395 MHz și acordarea deplinelor puteri domnului Teodor Ciclicci, director general al О.S. Centrul Național pentru Frecvențe Radio (nr. 185, 24 martie 2011)

219. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 186, 24 martie 2011)

220. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei de colaborare în domeniul politicilor de tineret, semnat la Kiev la 1 februarie 2010 (nr. 187, 24 martie 2011)

221. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 188, 24 martie 2011)

222. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 189, 24 martie 2011)

223. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexandru CODREANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, Republica Slovenia și Republica Croația, precum și de Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă Comisia Dunării, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 190, 24 martie 2011)

224. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2011-2013 (nr. 191, 24 martie 2011)

225. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 23-25 martie 2011) (nr. 192, 24 martie 2011)

226. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea la Convenția privind recunoașterea divorțurilor și separărilor legale, încheiată la Haga la 1 iunie 1970 (nr. 193, 24 martie 2011)

227. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și transmiterea patrimoniului proprietate publică a statului din gestiunea economică a unor societăți pe acțiuni (nr. 194, 24 martie 2011)

228. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile și procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanțelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală (nr. 195, 24 martie 2011)

229. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (nr. 196, 25 martie 2011)

230. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 197, 28 martie 2011)

231. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 198, 28 martie 2011)

232. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2011 (nr. 199, 28 martie 2011)

233. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 200, 28 martie 2011)

234. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vasile GRAMA (nr. 202, 30 martie 2011)

235. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie GHILAȘ (nr. 203, 30 martie 2011)

236. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 204, 30 martie 2011)

237. Dispoziție (nr. 28-d, 22 martie 2011)

238. Dispoziție (nr. 29-d, 23 martie 2011)

239. Dispoziție (nr. 30-d, 28 martie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova

256. Ordin cu privire la aprobarea reglementărilor tehnice (nr. 106, 20 decembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

257. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Fincom (nr. 10/1, 18 martie 2011)

258. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de lucrări speciale mecanizate de construcție Lusmecon (nr. 11/1, 24 martie 2011)

259. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/2, 24 martie 2011)

260. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ECENTRU-COM (nr. 11/3, 24 martie 2011)

261. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 11/4, 24 martie 2011)

262. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A.(nr. 11/5, 24 martie 2011)

263. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare CENTRASIG S.R.L. (nr. 11/6, 24 martie 2011)

264. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCELENT BROKER S.R.L. (nr. 11/7, 24 martie 2011)

265. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare OMNIS S.R.L. (nr. 11/9, 24 martie 2011)

266. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDITE-HĂDĂRĂUȚI, A.E.О. TRESTIENI-INVEST și A.E.О. OXENTEA (nr. 10/4-O, 18 martie 2011)

267. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni Valinvest (nr. 10/13-O, 18 martie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

268. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 17, 3 februarie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte