Nr. 54-57 08.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

120. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 68-VI, 31 martie 2011)

121. Lege pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 21, 17 februarie 2011)

122. Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii (nr. 69-VI, 31 martie 2011)

123. Lege privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii (nr. 38, 10 martie 2011)

124. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 89-VI, 6 aprilie 2011)

125. Lege pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 45, 24 martie 2011)

126. Decret pentru promulgarea Legii privind compensațiile sociale unice (nr. 86-VI, 5 aprilie 2011)

127. Lege privind compensațiile sociale unice (nr. 53, 31 martie 2011)

128. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 70-VI, 31 martie 2011)

129. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri și a Protocolului la acest acord (nr. 71-VI, 1 aprilie 2011)

130. Decret privind numirea domnului Aurel BĂIEȘU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic (nr. 72-VI, 1 aprilie 2011)

131. Decret privind numirea doamnei Mariana ZOLOTCO în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul politic și al integrării europene (nr. 73-VI, 1 aprilie 2011)

132. Decret privind numirea domnului Vladimir CIOBANU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul agroindustrial și al administrației publice (nr. 74-VI, 1 aprilie 2011)

133. Decret privind numirea domnului Iurie RICHICINSCHI în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și al securității, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 75-VI, 1 aprilie 2011)

134. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul reintegrării (nr. 76-VI, 1 aprilie 2011)

135. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 283-V din 30 aprilie 2010 (nr. 77-VI, 4 aprilie 2011)

136. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 81-VI, 5 aprilie 2011)

137. Decret privind numirea domnului Aureliu CIOCOI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei (nr. 82-VI, 5 aprilie 2011)

138. Decret privind numirea domnului Alexandru CODREANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, în Republica Slovenia și în Republica Croația, precum și în cea de Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă Comisia Dunării (nr. 83-VI, 5 aprilie 2011)

139. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul luptei cu terorismul (nr. 87-VI, 5 aprilie 2011)

140. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului unor judecători (nr. 88-VI, 5 aprilie 2011)

141. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru CUJBA, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 90-VI, 6 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

251. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Peru privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 215, 1 aprilie 2011)

252. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Оnțelegerii între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România privind cooperarea în domeniile tineretului și sportului (nr. 216, 1 aprilie 2011)

253. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2011 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 217, 1 aprilie 2011)

254. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare în domeniul educației între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia și acordarea deplinelor puteri domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI, ministru al educației (nr. 218, 1 aprilie 2011)

255. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 219, 1 aprilie 2011)

256. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2011 (nr. 220, 1 aprilie 2011)

257. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare (nr. 222, 1 aprilie 2011)

258. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 223, 1 aprilie 2011)

259. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei bunurilor indigene ce urmează a fi achiziționate de către autoritățile contractante obligatoriu de la producătorii autohtoni pentru anul 2011 (nr. 224, 4 aprilie 2011)

260. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXX-a a Jocurilor Olimpice de vară și la ediția a XIV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2012, or. Londra, Marea Britanie (nr. 225, 4 aprilie 2011)

261. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei de stat pentru sărbătorirea a 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 226, 4 aprilie 2011)

262. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe SUSARENCO (nr. 227, 6 aprilie 2011)

263. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației sociale unice (nr. 228, 6 aprilie 2011)

264. Dispoziție (nr. 32-d, 1 aprilie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

269. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 41, 31 martie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

270. Ordin cu privire la constituirea Consiliului Național pentru Reforma Justiției (nr. 108, 1 aprilie 2011)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

271. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție a pescuitului pentru anul 2011 (nr. 24, 22 martie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

272. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 146, 28 februarie 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

273. Ordin referitor la clasificarea produsului numit Kosmodisk (nr. 82-O, 18 martie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

274. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive Societății pe Acțiuni Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix (nr. 05, 28 martie 2011)

275. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive Societății pe Acțiuni Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața accesului cu ridicata în bandă largă (nr. 06, 28 martie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

276. Hotărîre (nr. CNP-57/58-10/20, 17 martie 2011)

277. Prescripție (nr. CNP-57/58-10/20-18, 17 martie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

278. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea Mixtă Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 10/5, 18 martie 2011)

279. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 11/8, 24 martie 2011)

280. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale Moldtehmed (nr. 12/2, 31 martie 2011)

281. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/3, 31 martie 2011)

282. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare CONSASIG-SERVICE S.R.L. (nr. 12/6, 31 martie 2011)

283. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 12/7,
31 martie 2011)

284. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut Măgdăcești (nr. 12/10, 31 martie 2011)

285. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Răcăria (nr. 12/11, 31 martie 2011)

286. Hotărîre cu privire la modificarea pct. 46 din Statutul Ziarului Capital Market О.S. (nr. 12/15, 31 martie 2011)

287. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. OPACI (nr. 12/13-O, 31 martie 2011)

288. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. GRIMĂNCĂUȚI, A.E.О. TEȚCANI și A.E.О. SUPERCREDIT (nr. 12/14-O, 31 martie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

289. Hotărîre cu privire la delegarea unui funcționar al Aparatului Comisiei Electorale Centrale la Strasbourg, Republica Franceză (nr. 9, 22 martie 2011)

290. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni (nr. 10, 22 martie 2011)


291. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 11, 22 martie 2011)

292. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul Fălești (nr. 12, 22 martie 2011)

293. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 13, 22 martie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

294. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Ion BUTMALAI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 37, 25 martie 2011)

295. Decizie cu privire la respectarea prevederilor legale de plasare a publicității de către distribuitorii de servicii Ren-TV Moldova, Bravo (ТНТ) și TV-Com (Rossia) (nr. 38, 25 martie 2011)

296. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 40, 25 martie 2011)

297. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie pentru postul de radio RBM (nr. 43, 25 martie 2011)

298. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 45, 25 martie 2011)

299. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA și alocarea mijloacelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru participare la reuniunea Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA) (nr. 46, 25 martie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

300. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 82 din 02.05.2006 (nr. 178, 17 martie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

301. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 56, 31 martie 2011)

Acte ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova

302. Statutul profesiei de avocat

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte