Nr. 58 12.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

142. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 84-VI, 5 aprilie 2011)

143. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 39, 10 martie 2011)

144. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 91-VI, 7 aprilie 2011)

145. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 41, 17 martie 2011)

146. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 80-VI, 5 aprilie 2011)

147. Lege cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 44, 17 martie 2011)

148. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 40 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 85-VI, 5 aprilie 2011)

149. Lege pentru modificarea articolului 40 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 46, 24 martie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. 8 lit. g), art. 11 alin. (4) din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, art. 64 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 în redacția Legii nr. 143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova (nr. 7, 5 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

265. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 229, 6 aprilie 2011)

266. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind celebrarea și recunoașterea valabilității căsătoriilor, încheiată la Haga la 14 martie 1978 (nr. 230, 8 aprilie 2011)

267. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul instruirii poliției și acordarea deplinelor puteri domnului Simion CARP, rector (comandant) al Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 231, 8 aprilie 2011)

268. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Comitetul Grăniceresc de Stat al Republicii Belarus (nr. 232, 8 aprilie 2011)

269. Hotărîre cu privire la terenul din str. Nicolae Testemițanu, nr. 29/5, mun. Chișinău (nr. 233, 8 aprilie 2011)

270. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei cu referire la proiectul de introducere a energiei curate prin intermediul sistemului solar de generare a energiei electrice și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 234, 8 aprilie 2011)

271. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 235, 8 aprilie 2011)

272. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 24 noiembrie 2009 (nr. 236, 8 aprilie 2011)

273. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 237, 8 aprilie 2011)

274. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (nr. 238, 8 aprilie 2011)

275. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului Comun de Parteneriat (nr. 239, 8 aprilie 2011)

276. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 240, 8 aprilie 2011)

277. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Alim AFONIN (nr. 241, 8 aprilie 2011)

278. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion NASALCIUC (nr. 242, 8 aprilie 2011)

279. Hotărîre cu privire la destituirea din funcție a dlui Octavian MAHU (nr. 243, 8 aprilie 2011)

280. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Iurie LUPACESCU (nr. 244, 8 aprilie 2011)

281. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Tudor GOLUB (nr. 245, 8 aprilie 2011)

282. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Andrei IACOVLEV (nr. 246, 8 aprilie 2011)

283. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Maria COJOCARU-TOMA (nr. 247, 8 aprilie 2011)

284. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Andrei POPOV (nr. 248, 8 aprilie 2011)

285. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Veaceslav GUȚUȚUI (nr. 249, 8 aprilie 2011)

286. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Valeriu CIUBUC (nr. 250, 8 aprilie 2011)

287. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Lazăr CHIRICĂ (nr. 251, 8 aprilie 2011)

288. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dnei Tatiana POTОNG (nr. 252, 8 aprilie 2011)

289. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dnei Ana VASILACHI (nr. 253, 8 aprilie 2011)

290. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui Gheorghe ȚURCANU (nr. 254, 8 aprilie 2011)

291. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Mihaela IACOB (nr. 255, 8 aprilie 2011)

292. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Roman REVENCO în funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 256, 8 aprilie 2011)

293. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexandru TĂNASE (nr. 257, 8 aprilie 2011)

294. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 258, 8 aprilie 2011)

295. Dispoziție (nr. 35-d, 11 aprilie 2011)