Nr. 59-62 15.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Banca de Economii S.A. pe perioada anilor 2009-2010 (nr. 13, 23 martie 2011)

15. Hotărîre privind Raportul auditului regularității gestionării patrimoniului public de către Оntreprinderea de Stat Poșta Moldovei în anii 2009-2010 (nr. 14, 24 martie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

296. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Comisia Principală de Etică, structura și modul de funcționare a acesteia (nr. 259, 8 aprilie 2011)

297. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 260, 8 aprilie 2011)

298. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 261, 12 aprilie 2011)

299. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor bunuri (nr. 262, 12 aprilie 2011)

300. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 263, 12 aprilie 2011)

301. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici (nr. 264, 12 aprilie 2011)

302. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 265, 12 aprilie 2011)

303. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Certificare și a modelului Certificatului de utilitate publică (nr. 266, 12 aprilie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

303. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul nr. 8 din 21 ianuarie 2011 (nr. 34, 31 martie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

304. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Stahurschi Alexandru (nr. 110, 7 aprilie 2011)

305. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri pentru activitate de executor judecătoresc (nr. 115, 11 aprilie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

306. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului MTID nr. 7 din 11.01.2011 (nr. 88, 12 aprilie 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

307. Ordin referitor la clasificarea bannerelor (nr. 94-O, 30 martie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

308. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice (nr. 393, 15 decembrie 2010)

309. Hotărîre cu privire la reglementarea pieței gazelor naturale (nr. 408, 6 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

310. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) (nr. 2/1, 21 ianuarie 2011)

311. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fertilitatea Anenii Noi (nr. 13/1, 7 aprilie 2011)

312. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/2, 7 aprilie 2011)

313. Hotărîre cu privire la prescrierea lichidării încălcărilor constatate privind situația activelor nete la Societatea de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 13/8, 7 aprilie 2011)

314. Hotărîre cu privire la prescrierea lichidării încălcărilor constatate privind situația activelor nete la Compania de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 13/9, 7 aprilie 2011)

315. Hotărîre cu privire la prescrierea unor companii de asigurări de a întreprinde măsuri în vederea majorării capitalului social (nr. 13/10, 7 aprilie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte