Nr. 63-64 20.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

150. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 93-VI, 15 aprilie 2011)

151. Legea bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 52, 31 martie 2011)

152. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (nr. 94-VI, 15 aprilie 2011)

153. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (nr. 54, 31 martie 2011)

154. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 (nr. 96-VI, 15 aprilie 2011)

155. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 (nr. 55, 31 martie 2011)

156. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea alineatului (6) al articolului 63 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 98-VI, 18 aprilie 2011)

157. Lege pentru abrogarea alineatului (6) al articolului 63 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 62, 1 aprilie 2011)

158. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 99-VI, 18 aprilie 2011)

159. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 63, 1 aprilie 2011)

160. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Claudia BALABAN (nr. 92-VI, 13 aprilie 2011)

161. Decret privind numirea domnului Andrei ONOFREI în funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 95-VI, 15 aprilie 2011)

162. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 3-VI din 12 ianuarie 2011 (nr. 100-VI, 18 aprilie 2011)

163. Decret privind aprobarea unei grațieri individuale (nr. 101-VI, 18 aprilie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității sintagmei în locuințe cuprinse în art. 176 din Codul contravențional al Republicii Moldova (nr. 8, 12 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

304. Dispoziție (nr. 36-d, 12 aprilie 2011)

305. Dispoziție (nr. 37-d, 12 aprilie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

316. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 66 din 28 februarie 2011 (nr. 119, 13 aprilie 2011)

317. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 120, 13 aprilie 2011)

318. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 122, 13 aprilie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

319. Ordin cu privire la unele măsuri de asigurare a calității rachiului (nr. 64, 13 aprilie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

320. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 410, 15 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

321. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/8, 15 aprilie 2011)