Nr. 65-68 22.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

164. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 97-VI, 18 aprilie 2011)

165. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 26, 24 februarie 2011)

166. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 103-VI, 19 aprilie 2011)

167. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 58, 1 aprilie 2011)

168. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 104-VI, 19 aprilie 2011)

169. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 59, 1 aprilie 2011)

170. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria SPIRIDONOVA (nr. 102-VI, 19 aprilie 2011)

171. Decret privind sărbătorirea aniversării a XX-a a proclamării independenței Republicii Moldova (nr. 105-VI, 19 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

306. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 267, 18 aprilie 2011)

307. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe VDOVОI (nr. 269, 20 aprilie 2011)

308. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion LUPU (nr. 270, 20 aprilie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

322. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 40, 13 aprilie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

323. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea populației în instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 627/163-A, 9 septembrie 2010)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

324. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Agenția de Rating și Estimare Estimator VM S.A. (nr. 12/1, 31 martie 2011)

325. Hotărîre cu privire la licențele Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 15/1, 15 aprilie 2011)

326. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 15/4, 15 aprilie 2011)

327. Hotărîre cu privire la modificarea pct. 2 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 57/6 din 23.12.2010 (nr. 15/5, 15 aprilie 2011)

328. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor Companiei Independente de Asigurări EDICT S.R.L. (nr. 15/6, 15 aprilie 2011)

329. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fabrica de fermentare a tutunului Florești (nr. 15/7, 15 aprilie 2011)

330. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 15/12-O, 15 aprilie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

331. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-judecător în Inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 146/11, 29 martie 2011)

332. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Vulcănești (nr. 172/12, 5 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

333. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 14, 5 aprilie 2011)

334. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuțiilor de serviciu între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 15, 5 aprilie 2011)

335. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 16, 5 aprilie 2011)

336. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 17, 5 aprilie 2011)

337. Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 18, 5 aprilie 2011)

338. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 19, 5 aprilie 2011)

339. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor listelor electorale (nr. 20, 5 aprilie 2011)

340. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 21, 5 aprilie 2011)

341. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul funcționarilor electorali (nr. 22, 5 aprilie 2011)

342. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor electorale de la alegerile locale (nr. 23, 5 aprilie 2011)

343. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (nr. 24, 5 aprilie 2011)

344. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 25, 5 aprilie 2011)

345. Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire, autentificare, depunere și verificare a listelor de subscripție (nr. 26, 5 aprilie 2011)

346. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, orășenești (municipale) și sătești (comunale) (nr. 27, 5 aprilie 2011)

347. Hotărîre cu privire la atragerea la muncă în zilele de repaus, în cele de sărbătoare nelucrătoare și la muncă suplimentară (nr. 28, 5 aprilie 2011)

348. Hotărîre cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 29, 8 aprilie 2011)

349. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 30, 8 aprilie 2011)

350. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 31, 8 aprilie 2011)

351. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 32, 8 aprilie 2011)

352. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, transmiterea și actualizarea listelor electorale (nr. 33, 8 aprilie 2011)

353. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală (nr. 34, 8 aprilie 2011)

354. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice (nr. 35, 8 aprilie 2011)

355. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 36, 8 aprilie 2011)

356. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 37, 8 aprilie 2011)

357. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 38, 8 aprilie 2011)

358. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Teșcureni, raionul Ungheni (nr. 39, 8 aprilie 2011)

359. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, raionul Fălești (nr. 40, 8 aprilie 2011)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 41, 12 aprilie 2011)

361. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul degrevării la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 42, 12 aprilie 2011)

362. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție (nr. 43, 12 aprilie 2011)

363. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 44, 12 aprilie 2011)

364. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți (nr. 45, 12 aprilie 2011)

365. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în perioada electorală (nr. 46, 12 aprilie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

366. Ordin privind modificarea Listei agenților economici mari contribuabili (nr. 262, 12 aprilie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

367. Hotărîre cu privire la retragerea licenței casei de schimb valutar Vigap-Schimb S.R.L. (nr. 72, 13 aprilie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte