Nr. 69 23.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

172. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 107-VI, 21 aprilie 2011)

173. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 67, 7 aprilie 2011)

174. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 108-VI, 21 aprilie 2011)

175. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 68, 7 aprilie 2011)

176. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea unor acte legislative (nr. 109-VI, 21 aprilie 2011)

177. Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 80, 21 aprilie 2011)

178. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 76, 15 aprilie 2011)

179. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Nicolae ANTOHI (nr. 106-VI, 20 aprilie 2011)

180. Decret privind numirea domnului Roman REVENCO în funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 110-VI, 21 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

309. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la protecția datelor cu caracter personal (nr. 268, 19 aprilie 2011)

310. Dispoziție (nr. 38-d, 21 aprilie 2011)

311. Dispoziție (nr. 39-d, 21 aprilie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

368. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 278, 7 aprilie 2011)

369. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 279, 7 aprilie 2011)

370. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 280, 7 aprilie 2011)

371. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 281, 7 aprilie 2011)

372. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 282, 7 aprilie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

373. Decizie privind suspendarea temporară a Licenței Seria A MMII nr. 024015 din 26 decembrie 2006 acordate О.M. Eventis Mobile S.R.L. (nr. 110, 18 aprilie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

374. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind emiterea, circulația și răscumpărarea Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 34, 17 martie 2011)