Nr. 70-73 29.04.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

181. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014 (nr. 111-VI, 21 aprilie 2011)

182. Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014 (nr. 35, 3 martie 2011)

183. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 114-VI, 22 aprilie 2011)

184. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 57, 1 aprilie 2011)

185. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (nr. 115-VI, 22 aprilie 2011)

186. Lege privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii (nr. 69, 7 aprilie 2011)

187. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării Legii nr. 176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 75, 15 aprilie 2011)

188. Hotărîre cu privire la încetarea mandatului de Președinte al Curții de Conturi (nr. 81, 21 aprilie 2011)

189. Hotărîre cu privire la încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi (nr. 82, 21 aprilie 2011)

190. Hotărîre privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi (nr. 83, 21 aprilie 2011)

191. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) (nr. 84, 21 aprilie 2011)

192. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo-Electrică Cernobîl (nr. 112-VI, 22 aprilie 2011)

193. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Lucica CHIRCĂ (nr. 113-VI, 22 aprilie 2011)

194. Decret privind eliberarea domnului Mina SORICI din funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 116-VI, 22 aprilie 2011)

195. Decret privind numirea în funcția de președinte al unor instanțe judecătorești (nr. 117-VI, 26 aprilie 2011)

196. Decret privind numirea în funcția de vicepreședinte al unor instanțe judecătorești (nr. 118-VI, 26 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

312. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2010 și încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2011 (nr. 271, 21 aprilie 2011)

313. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea destinațiilor utilizării mijloacelor Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 272, 21 aprilie 2011)

314. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2011 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 273, 22 aprilie 2011)

315. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 274, 26 aprilie 2011)

316. Hotărîre cu privire la edificarea în satul Mereni, raionul Anenii Noi, a monumentului Mereni-1475 (nr. 275, 26 aprilie 2011)

317. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 276, 26 aprilie 2011)

318. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 277, 26 aprilie 2011)

319. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de credit dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind proiectul e-Transformare a Guvernării și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 278, 26 aprilie 2011)

320. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de credit dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind proiectul Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 279,
26 aprilie 2011)

321. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Franceză (or. Paris, 12-14 aprilie 2011) (nr. 280, 26 aprilie 2011)

322. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 281, 26 aprilie 2011)

323. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la ședința a IV-a a Comisiei interguvernamentale moldo-cazahe de colaborare economică (27-29 aprilie 2011, or. Astana, Republica Kazahstan) (nr. 282, 26 aprilie 2011)

324. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 283, 26 aprilie 2011)

325. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 290, 26 aprilie 2011)

326. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 9 februarie 2009 (nr. 294, 26 aprilie 2011)

327. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Alexandru APOSTOL (nr. 301, 27 aprilie 2011)

328. Dispoziție (nr. 38-de, 21 aprilie 2011)

329. Dispoziție (nr. 39-db, 22 aprilie 2011)

330. Dispoziție (nr. 40-dc, 22 aprilie 2011)

331. Dispoziție (nr. 41-d, 26 aprilie 2011)

332. Dispoziție (nr. 42-d, 27 aprilie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

375. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind implementarea de către S.A. Moldtelecom a evidenței contabile separate în cadrul contabilității interne de gestiune (nr. 09, 22 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

376. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni MONTTEHSAN (nr. 16/1, 22 aprilie 2011)

377. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/2, 22 aprilie 2011)

378. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut RESPECT-SERVICE (nr. 16/6, 22 aprilie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

379. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului concursurilor pentru suplinirea unor funcții, anunțate prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115/9 din 15 martie 2011 privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte, judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 189/15, 19 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

380. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 47, 14 aprilie 2011)

381. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 48, 15 aprilie 2011)

382. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 49, 15 aprilie 2011)

383. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 50, 15 aprilie 2011)

384. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 51, 15 aprilie 2011)

385. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 52, 15 aprilie 2011)

386. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 53, 15 aprilie 2011)

387. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 54, 15 aprilie 2011)

388. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cãlãrași nr. 9 (nr. 55, 15 aprilie 2011)

389. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cãușeni nr. 10 (nr. 56, 15 aprilie 2011)

390. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11 (nr. 57, 15 aprilie 2011)

391. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 58, 15 aprilie 2011)

392. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13 (nr. 59, 15 aprilie 2011)

393. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14 (nr. 60, 15 aprilie 2011)

394. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubãsari nr. 15 (nr. 61, 15 aprilie 2011)

395. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 62, 15 aprilie 2011)

396. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fãlești nr. 17 (nr. 63, 15 aprilie 2011)

397. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Florești nr. 18 (nr. 64, 15 aprilie 2011)

398. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 65, 15 aprilie 2011)

399. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Hîncești nr. 20 (nr. 66, 15 aprilie 2011)

400. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 67, 15 aprilie 2011)

401. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 68, 15 aprilie 2011)

402. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23 (nr. 69, 15 aprilie 2011)

403. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 70, 15 aprilie 2011)

404. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25 (nr. 71, 15 aprilie 2011)

405. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 72, 15 aprilie 2011)

406. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 73, 15 aprilie 2011)

407. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 74, 15 aprilie 2011)

408. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 75, 15 aprilie 2011)

409. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strãșeni nr. 30 (nr. 76, 15 aprilie 2011)

410. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldãnești
nr. 31 (nr. 77, 15 aprilie 2011)

411. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodã
nr. 32 (nr. 78, 15 aprilie 2011)

412. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 79, 15 aprilie 2011)

413. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 80, 15 aprilie 2011)

414. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 81, 15 aprilie 2011)

415. Hotãrîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale UTA Gãgãuzia nr. 36
(nr. 82, 15 aprilie 2011)

416. Hotãrîre cu privire la aprobarea modelelor proceselor-verbale, rapoartelor și al formularului special pentru numãrarea voturilor la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 83, 15 aprilie 2011)

417. Hotãrîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 84, 15 aprilie 2011)

418. Hotãrîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție 8 la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 85, 15 aprilie 2011)

419. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 42 din 12 aprilie 2011 Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul degrevării la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 86, 15 aprilie 2011)

420. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 87, 15 aprilie 2011)

421. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral Forța a treia și a simbolului electoral (nr. 88, 19 aprilie 2011)

422. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 89, 19 aprilie 2011)

423. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contabilă a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor (nr. 90, 19 aprilie 2011)

424. Hotărîre cu privire la distribuirea ștampilelor electorale către consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 91, 19 aprilie 2011)

425. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 92, 19 aprilie 2011)

426. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 19 din 5 aprilie 2011 Cu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 93, 19 aprilie 2011)

427. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 49 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 94, 19 aprilie 2011)

428. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 52 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 95, 19 aprilie 2011)

429. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 54 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 96, 19 aprilie 2011)

430. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 58 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 97, 19 aprilie 2011)

431. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 63 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 98, 19 aprilie 2011)

432. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 67 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 99, 19 aprilie 2011)

433. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 68 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 100, 19 aprilie 2011)

434. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 74 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 101, 19 aprilie 2011)

435. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 75 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 102, 19 aprilie 2011)

436. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 77 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 31 (nr. 103, 19 aprilie 2011)

437. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 80 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 104, 19 aprilie 2011)

438. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 82 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale a UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 105, 19 aprilie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

439. Decizie cu privire la examinarea sesizării Agenției de Stat pentru Protecția Moralității (nr. 48, 1 aprilie 2011)

440. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de radio Radio7/Радио7, Pro FM Chișinău, Vocea Basarabiei, Fresh FM, Autoradio/Авторадио, Publica FM, Maestro FM și Radio Moldova (nr. 50, 13 aprilie 2011)

441. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 56, 13 aprilie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

442. Ordin cu privire la organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (nr. 267, 14 aprilie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte