Nr. 74-77 06.05.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

197. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe COSTACHI (nr. 119-VI, 3 mai 2011)

198. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Băncii Comerciale Moldova-Agroindbank SA (nr. 120-VI, 4 mai 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre cu privire la aportul auditului regularității gestionării resurselor financiare publice și administrării patrimoniului public din exercițiul bugetar 2010 la Curtea Supremă de Justiție (nr. 15, 18 aprilie 2011)

17. Hotărîre cu privire la aportul auditului regularității gestionării resurselor financiare publice și administrării patrimoniului public din exercițiul bugetar 2010 la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 16, 18 aprilie 2011)

18. Hotărîre cu privire la aportul auditului regularității gestionării resurselor financiare publice și administrării patrimoniului public din exercițiul bugetar 2010 la Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Bălți și Curtea de Apel Economică (nr. 17, 18 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

333. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 284, 26 aprilie 2011)

334. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (nr. 285, 26 aprilie 2011)

335. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul integrării europene (nr. 286, 26 aprilie 2011)

336. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației, întocmit la Minsk, la 26 iunie 1992 (nr. 287, 26 aprilie 2011)

337. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Secretariatul GUAM privind transmiterea utilajului criptografic de protecție a complexului de aparate de programare a codificării IP-pachetelor PELENA-E pentru Sistemul interstatal informațional-analitic GUAM (nr. 288, 26 aprilie 2011)

338. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la articolul 24 al Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre cu privire la Centrul internațional de studii la Marea Neagră, aprobat la Istanbul, la 25 iunie 2004 (nr. 289, 26 aprilie 2011)

339. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene privind coproducțiile cinematografice, adoptate la Strasbourg la 2 octombrie 1992 și semnate de Republica Moldova la 11 ianuarie 2008 (nr. 291, 26 aprilie 2011)

340. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 292, 26 aprilie 2011)

341. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale și de serviciu (nr. 293, 26 aprilie 2011)

342. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei actelor legislative și normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice în primul semestru al anului 2011 (nr. 295, 26 aprilie 2011)

343. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 296, 26 aprilie 2011)

344. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri în vederea încheierii Acordului între Republica Moldova și Regatul Suediei privind cooperarea în dezvoltare pentru anii 2011-2014 (nr. 297, 26 aprilie 2011)

345. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 299, 27 aprilie 2011)

346. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 300, 27 aprilie 2011)

347. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la Programul legislativ în vederea implementãrii Planului de Acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeanã în domeniul liberalizãrii regimului de vize (nr. 302, 27 aprilie 2011)

348. Hotãrîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mihaela IACOB, viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 303, 27 aprilie 2011)

349. Hotãrîre cu privire la organizarea odihnei și întremãrii sãnãtãții copiilor și adolescenților în sezonul estival 2011 (nr. 304, 27 aprilie 2011)

350. Hotãrîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 305, 28 aprilie 2011)

351. Hotãrîre cu privire la Sistemul Național de Poziționare (nr. 307, 28 aprilie 2011)

352. Hotãrîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate sã vinã în contact cu produsele alimentare (nr. 308, 29 aprilie 2011)

353. Hotãrîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii spitalelor (nr. 309, 29 aprilie 2011)

354. Hotãrîre privind modificarea și completarea Hotãrîrii Guvernului nr. 675 din 6 iunie 2008 (nr. 310, 29 aprilie 2011)

355. Hotãrîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legãturã cu vizita oficialã la București a domnului Marian LUPU, Președinte interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, în perioada 28-29 aprilie 2011 (nr. 311, 3 mai 2011)

356. Hotãrîre cu privire la aprobarea modificãrilor și completãrilor ce se opereazã în Hotãrîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 (nr. 312, 3 mai 2011)

357. Hotãrîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotãrîrea Guvernului nr. 980 din 25 septembrie 2000 (nr. 313, 3 mai 2011)

358. Hotãrîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sãnãtãții nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 316, 4 mai 2011)

359. Hotãrîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 318, 4 mai 2011)

360. Hotãrîre cu privire la abrogarea Hotãrîrii Guvernului nr. 52 din 2 februarie 2011 (nr. 320, 4 mai 2011)

361. Dispoziție (nr. 40-d, 26 aprilie 2011)

362. Dispoziție (nr. 43-d, 29 aprilie 2011)

363. Dispoziție (nr. 44-d, 2 mai 2011)

364. Dispoziție (nr. 45-d, 4 mai 2011)

365. Dispoziție (nr. 46-d, 4 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Bãncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

443. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilã în instituțiile publice, aprobatã prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 41, 18 aprilie 2011)

444. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilã în contabilitãțile centralizate din cadrul primãriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobatã prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 42, 18 aprilie 2011

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

445. Hotãrîre cu privire la modificarea punctului 5 din Regulamentul privind licențierea activitãții biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotãrîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/4 din 20.02.2009 (nr. 12/12, 31 martie 2011)

446. Hotãrîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plãților de cãtre Comisia Naționalã a Pieței Financiare (nr. 13/11, 7 aprilie 2011)

447. Hotãrîre cu privire la reperfectarea licenței ONLINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 17/3, 29 aprilie 2011)

448. Hotãrîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotãrîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 12/2 din 31.03.2011 (nr. 17/4, 29 aprilie 2011)

449. Hotãrîre cu privire la înregistrãri în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/5, 29 aprilie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

450. Hotãrîre cu privire la aprobarea performanței profilurilor de cercetare evaluate și calificativelor acordate organizațiilor din sfera științei și inovãrii reacreditate (nr. AC-1/6, 10 februarie 2011)

451. Hotãrîre cu privire la reacreditarea Institutului de Geneticã și Fiziologie a Plantelor (nr.AC-2/2, 24 martie 2011)

452. Hotãrîre cu privire la acreditarea Universitãții Academiei de Științe a Moldovei (nr. AC-2/3, 24 martie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

453. Hotãrîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electoralã Centralã din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pe perioada campaniei electorale (nr. 106, 22 aprilie 2011)

454. Hotãrîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electoralã Centralã și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova pe perioada campaniei electorale (nr. 107, 22 aprilie 2011)

455. Hotãrîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electoralã Centralã și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal pe perioada campaniei electorale (nr. 108, 22 aprilie 2011)

456. Hotãrîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electoralã Centralã și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pe perioada campaniei electorale (nr. 109, 22 aprilie 2011)

457. Hotãrîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncã permanent și convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripșiei electorale municipale Bãlți nr. 2 pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 110, 22 aprilie 2011)

458. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 18 din 5 aprilie 2011 Cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 111, 22 aprilie 2011)

459. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 89 din 19 aprilie 2011 Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 112, 22 aprilie 2011)

460. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 48 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 113, 22 aprilie 2011)

461. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 54 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 114, 22 aprilie 2011)

462. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 58 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 115, 22 aprilie 2011)

463. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 65 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 116, 22 aprilie 2011)

464. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 68 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 117, 22 aprilie 2011)

465. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 70 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 118, 22 aprilie 2011)

466. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 119, 22 aprilie 2011)

467. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 80 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 120, 22 aprilie 2011)

468. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 81 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 121, 22 aprilie 2011)

469. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației pentru Democrație Participativă în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 122, 22 aprilie 2011)

470. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 123, 22 aprilie 2011)

471. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii nr. 87 din 15 aprilie 2011 Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 124, 22 aprilie 2011)

472. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți (nr. 125, 22 aprilie 2011)

473. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pe perioada electorală (nr. 126, 22 aprilie 2011)

474. Hotărîre despre mersul executării Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 aprilie 2011 Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 127, 26 aprilie 2011)

475. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 128, 26 aprilie 2011)

476. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 129, 26 aprilie 2011)

477. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției raionale Ocnița nr. 24 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 130, 26 aprilie 2011)

478. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pe perioada campaniei electorale (nr. 131, 26 aprilie 2011)

479. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Social Democrat pe perioada campaniei electorale (nr. 132, 26 aprilie 2011)

480. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 50 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 133, 26 aprilie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

481. Decizie cu privire la neprezentarea rapoartelor anuale de către radiodifuzori și distibuitorii de servicii (nr. 55, 13 aprilie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

482. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 89, 28 aprilie 2011)

483. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 91, 28 aprilie 2011)