Nr. 78-81 13.05.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

199. Legea instituțiilor financiare (nr. 550-XIII, 21 iulie 1995)

200. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (Programul de restructurare a sectorului vitivinicol) (nr. 121-VI, 5 mai 2011)

201. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (Programul de restructurare a sectorului vitivinicol) (nr. 70, 7 aprilie 2011)

202. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Băncii Comerciale Banca Socială S.A. (nr. 122-VI, 5 mai 2011)

203. Decret privind revocarea domnului Alexandru TĂNASE din funcția de ministru al justiției (nr. 123-VI, 6 mai 2011)

204. Decret privind numirea domnului Oleg EFRIM în funcția de ministru al justiției (nr. 124-VI, 6 mai 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 9, 10 mai 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre cu privire la Raportul auditului regularității gestionării resurselor financiare publice la Comisia Națională a Pieței Financiare în anul 2010 (nr. 18, 19 aprilie 2011)

20. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătățiri în politicile și procedurile Academiei de Științe a Moldovei de alocare și monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor științifice (nr. 19, 19 aprilie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

366. Hotărîre pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creșterea și certificarea materialului genitor apicol (nr. 306, 28 aprilie 2011)

367. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 314, 3 mai 2011)

368. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 315, 3 mai 2011)

369. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării în Moldova a Proiectului de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol, semnat la Roma la 21 februarie 2011 (nr. 317, 4 mai 2011)

370. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 501 din 30 mai 1997 (nr. 319, 4 mai 2011)

371. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 321, 4 mai 2011)

372. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Singapore privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale și de serviciu (nr. 322, 4 mai 2011)

373. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor obținute ilegal și finanțarea terorismului, precum și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 323, 4 mai 2011)

374. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul statisticii între Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Serviciul Statistic de Stat al Ucrainei și acordarea deplinelor puteri doamnei Lucia SPOIALĂ, director general al Biroului Național de Statistică (nr. 324, 4 mai 2011)

375. Hotărîre cu privire la Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelornbsp; Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 (nr. 325, 4 mai 2011)

376. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 326, 4 mai 2011)

377. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului privind colaborarea ministerelor afacerilor interne (poliției) ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu traficul de ființe umane, semnat la Sankt Petersburg, la 17 septembrie 2010 (nr. 327, 4 mai 2011)

378. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Pavel FILIP, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 328, 4 mai 2011)

379. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Octavian CALMОC, viceministru al economiei (nr. 329, 4 mai 2011)

380. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1188 din 22 decembrie 2010 (nr. 330, 5 mai 2011)

381. Hotărîre cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini (nr. 331, 5 mai 2011)

382. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreținere pentru străini în Republica Moldova (nr. 332, 5 mai 2011)

383. Dispoziție (nr. 47-d, 4 mai 2011)

384. Dispoziție (nr. 49-d, 10 mai 2011)

385. Dispoziție (nr. 50-d, 11 mai 2011)

386. Dispoziție (nr. 51-d, 11 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

484. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 68, 4 mai 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

485. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Murzacov Aurelia (nr. 140, 22 aprilie 2011)

486. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Dumbrava Mariana (nr. 141, 22 aprilie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

487. Hotărîre (nr. APD-27-09/42, 15 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

488. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Companiei de asigurări GARANT S.R.L. de a întreprinde măsuri în vederea majorării capitalului social (nr. 17/1, 29 aprilie 2011)

489. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 18/3, 5 mai 2011)

490. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor Companiei de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 18/4, 5 mai 2011)

491. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/1 din 24.12.2009 (nr. 18/5, 5 mai 2011)

492. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PRIMCREDIT, A.E.О. BLEȘTENI-VOLODENI și A.E.О. CREDIT-CLASS (nr. 18/2-O, 5 mai 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

493. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de specialist principal în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 210/16, 3 mai 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

494. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor radiodifuzorilor privind politica editorială în campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 57, 19 aprilie 2011)

495. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 59, 19 aprilie 2011)

496. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor radiodifuzorilor privind politica editorială în campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 64, 21 aprilie 2011)

497. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 31 din 25 februarie 2011 (nr. 65, 21 aprilie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

498. Ordonanță cu privire la înlocuirea administratorului în oficiu al BCA Capitalbank (nr. 0902118/137, 5 mai 2011)

499. Ordonanță cu privire la înlocuirea administratorului în oficiu al B.C. Giunea S.A. în proces de lichidare (nr. 0902118/138, 5 mai 2011)

500. Ordonanță cu privire la înlocuirea administratorului în oficiu al BCIA VIAS în proces de lichidare (nr. 0902118/139, 5 mai 2011)