Nr. 82 17.05.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

205. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 125-VI, 12 mai 2011)

206. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 71, 7 aprilie 2011)

207. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 129-VI, 13 mai 2011)

208. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 77, 21 aprilie 2011)

209. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 130-VI, 13 mai 2011)

210. Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 79, 21 aprilie 2011)

211. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 126-VI, 12 mai 2011)

212. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 127-VI, 12 mai 2011)

213. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ernest ARUȘANOV (nr. 128-VI, 12 mai 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

387. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 333, 5 mai 2011)

388. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 334, 5 mai 2011)

389. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (nr. 336, 6 mai 2011)

390. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici (nr. 338, 11 mai 2011)

391. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 (nr. 339, 11 mai 2011)

392. Dispoziție (nr. 48-dd, 5 mai 2011)

393. Dispoziție (nr. 52-d, 12 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

501. Ordin cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 115 din 6 septembrie 2010 (nr. 30, 25 martie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

502. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/4, 12 mai 2011)

503. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 19/5, 12 mai 2011)