Nr. 83-85 20.05.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

214. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Convenției eurasiatice privind brevetele (nr. 131-VI, 13 mai 2011)

215. Lege pentru denunțarea Convenției eurasiatice privind brevetele (nr. 78, 21 aprilie 2011)

216. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 97, 12 mai 2011)

217. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 98, 12 mai 2011)

218. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 101, 12 mai 2011)

219. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Alexandru TĂNASE (nr. 132-VI, 13 mai 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

394. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 335, 5 mai 2011)

395. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 340, 13 mai 2011)

396. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 341, 16 mai 2011)

397. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 (nr. 342, 16 mai 2011)

398. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul apărării și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 343, 16 mai 2011)

399. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2010 (nr. 349, 17 mai 2011)

400. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 350, 17 mai 2011)

401. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calității pentru anul 2010 (nr. 351, 17 mai 2011)

402. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 352, 17 mai 2011)

403. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor la Acordul între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Belarus despre recunoașterea reciprocă a certificatelor igienice ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și a adeverințelor de înregistrare igienică de stat ale Republicii Belarus, semnat la Minsk la 27 ianuarie 1998 (nr. 353, 17 mai 2011)

404. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Acțiunile prioritare de colaborare în domeniul culturii a statelor membre ale Comunității Statelor Independente pînă în anul 2015 (nr. 354, 17 mai 2011)

405. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind direcțiile de bază de cooperare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul protecției drepturilor consumatorilor din 25 ianuarie 2000 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 358, 17 mai 2011)

406. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 359, 17 mai 2011)

407. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 360, 17 mai 2011)

408. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător (nr. 361, 17 mai 2011)

409. Hotărîre privind aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului ocupate de drumurile naționale (nr. 362, 17 mai 2011)

410. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2011 (nr. 363, 17 mai 2011)

411. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 365, 17 mai 2011)

412. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 366, 17 mai 2011)

413. Dispoziție (nr. 53-d, 13 mai 2011)

414. Dispoziție (nr. 54-d, 16 mai 2011)

415. Dispoziție (nr. 55-d, 17 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

504. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 159, 13 mai 2011)

505. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 160, 13 mai 2011)

506. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 161, 13 mai 2011)

507. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 162, 13 mai 2011)

508. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 163, 13 mai 2011)

509. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Timofti Angela (nr. 165, 13 mai 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

510. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. REZINA CREDIT (nr. 19/1, 12 mai 2011)

511. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ȘTEFĂNEȘTI (nr. 19/2, 12 mai 2011)

512. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Restaurantul BUTOIAȘ (nr. 19/3, 12 mai 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

513. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 224/17, 10 mai 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

514. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și convocarea pentru activitate în componența Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 a unor membri (nr. 134, 27 aprilie 2011)

515. Hotărîre cu privire la contestațiile semnate de Ion Butmalai, Vladimir Calmîc și Liliana Ceclu, președinții organizațiilor teritoriale Cahul ale partidelor politice PLDM, PDM și PPCD (nr. 135, 27 aprilie 2011)

516. Hotărîre cu privire la aprobarea listei nominale cîștigătorilor concursurilor de educație civică (nr. 136, 29 aprilie 2011)

517. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 137, 29 aprilie 2011)

518. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 138, 29 aprilie 2011)

519. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 139, 29 aprilie 2011)

520. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Popular Creștin Democrat pe perioada campaniei electorale (nr. 140, 29 aprilie 2011)

521. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 18 din 5 aprilie 2011 Cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 141, 29 aprilie 2011)

522. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 54 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 142, 29 aprilie 2011)

523. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 70 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 143, 29 aprilie 2011)

524. Hotărîre cu privire la contestația semnată de Ion Burciu, împuternicit al Partidului Liberal Democrat din Moldova în organele electorale din circumscripția electorală raională Rezina (nr. 144, 29 aprilie 2011)

Acte ale Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău și ale Consiliului municipal Chișinău al Sindicatului Educației și Științei

525. Contract colectiv de muncă (nivel municipal pe anii 2011-2015)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

526. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară (nr. 65, 7 aprilie 2011)

527. Hotărîre cu privire la aprobarea recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienților de către bănci în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 96, 5 mai 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte