Nr. 86 24.05.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

220. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 138-VI, 19 mai 2011)

221. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 61, 1 aprilie 2011)

222. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 137-VI, 19 mai 2011)

223. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 74, 15 aprilie 2011)

224. Hotărîre privind aprobarea destinațiilor de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 89, 12 mai 2011)

225. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 133-VI, 19 mai 2011)

226. Decret privind constituirea Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (nr. 134-VI, 19 mai 2011)

227. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Vladimir LEȘENCO și doamnei Olga LEȘENCO (nr. 135-VI, 19 mai 2011)

228. Decret privind numirea doamnei Ala POPESCU în funcția de șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 136-VI, 19 mai 2011)

229. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 81-VI din 5 aprilie 2011 (nr. 139-VI, 20 mai 2011)

230. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din domeniul culturii (nr. 140-VI, 20 mai 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 10, 20 mai 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

416. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 344, 17 mai 2011)

417. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (nr. 345, 17 mai 2011)

418. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 346, 17 mai 2011)

419. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 347, 17 mai 2011)

420. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (nr. 348, 17 mai 2011)

421. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Tehnologiilor al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării managerilor de la întreprinderile din diferite domenii ale economiei naționale a Republicii Moldova și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 355, 17 mai 2011)

422. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 356, 17 mai 2011)

423. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcei privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Copenhaga la 22 martie 2011 (nr. 357, 17 mai 2011)

424. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 364, 17 mai 2011)

425. Hotărîre cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2011 (nr. 369, 24 mai 2011)