Nr. 87-90 27.05.2011


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

426. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor, precum și al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală (nr. 298, 27 aprilie 2011)

427. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 367, 23 mai 2011)

428. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 368, 23 mai 2011)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 4-6 mai 2011) (nr. 370, 24 mai 2011)

430. Hotărîre cu privire la crearea Societății pe Acțiuni Loteria Națională a Moldovei (nr. 371, 24 mai 2011)

431. Dispoziție (nr. 56-d, 23 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

528. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 52, 18 mai 2011)

529. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 53, 19 mai 2011)

530. Ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2011 (nr. 54, 23 mai 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

531. Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 394 din 29 septembrie 2005 (nr. 168, 17 mai 2011)

532. Ordin privind modificarea și abrogarea unor ordine ale ministrului justiției (nr. 169, 17 mai 2011)

533. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Isiumbeli Elena, cu teritoriul de activitate în mun. Chișinău (nr. 174, 17 mai 2011)

534. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 178, 19 mai 2011)

535. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 179, 19 mai 2011)

536. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 180, 19 mai 2011)

537. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 183, 23 mai 2011)

538. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 184, 23 mai 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

539. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a curselor Chișinău-Maximovca, Chișinău-Doroțcaia, Chișinău-Pohrebea, Chișinău-Herson (nr. 115, 18 mai 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

540. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 382, 13 mai 2011)

541. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 383, 13 mai 2011)

542. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 384, 13 mai 2011)

543. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 385, 13 mai 2011)

544. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 386, 13 mai 2011)

545. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 387, 13 mai 2011)

546. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 389, 13 mai 2011)

547. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 390, 13 mai 2011)

548. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 391, 13 mai 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

549. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului anual asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2010 (nr. 19/10, 12 mai 2011)

550. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 20/2, 20 mai 2011)

551. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/3, 20 mai 2011)

552. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/8 din 25.02.2011 (nr. 20/4, 20 mai 2011)

553. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ACCEPT-ASIG S.R.L. (nr. 20/7, 20 mai 2011)

554. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 20/8, 20 mai 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

555. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 145, 3 mai 2011)

556. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 58 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 146, 3 mai 2011)

557. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 74 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 147, 3 mai 2011)

558. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 148, 3 mai 2011)

559. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 149, 3 mai 2011)

560. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 42 din 12 aprilie 2011 Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul degrevării la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 150, 3 mai 2011)

561. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 151, 3 mai 2011)

562. Hotărîre cu privire la contestația dlui Nicolae Spînu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier municipal de Bălți (nr. 152, 3 mai 2011)

563. Hotărîre cu privire la contestația dlui Serghei Iordan, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier municipal de Bălți (nr. 153, 3 mai 2011)

564. Hotărîre cu privire la contestația dlui Alexandru Tureac, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier municipal de Bălți (nr. 154, 3 mai 2011)

565. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 155, 4 mai 2011)

566. Hotărîre cu privire la contestația semnată de Victor Bodeanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier raional Căușeni (nr. 156, 4 mai 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

567. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 72, 18 mai 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

568. Ordin despre aprobarea Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire și funcționare a posturilor fiscale (nr. 295, 26 aprilie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

569. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 82, 21 aprilie 2011)

570. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a monedei comemorative dedicată aniversării a 20-a de la înființarea Băncii Naționale a Moldovei (nr. 106, 20 mai 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte