Nr. 91-94 03.06.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

231. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 141-VI, 24 mai 2011)

232. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 60, 1 aprilie 2011)

233. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 144-VI, 30 mai 2011)

234. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 73, 15 aprilie 2011)

235. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 143-VI, 30 mai 2011)

236. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 91, 12 mai 2011)

237. Hotărîre cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2010 (nr. 72, 8 aprilie 2011)

238. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
(nr. 96, 12 mai 2011)

239. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 75 din 15 aprilie 2011 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării Legii nr. 176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 100, 12 mai 2011)

240. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale (nr. 102, 12 mai 2011)

241. Decret privind eliberarea domnului Victor TIGHINEANU din funcția de judecător la Judecătoria Florești (nr. 142-VI, 25 mai 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

432. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. XXXV din Legea nr. 48 din 26 martie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 372, 25 mai 2011)

433. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 373, 26 mai 2011)

434. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului funciar
nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 375, 26 mai 2011)

435. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni consacrate sărbătoririi a 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 376, 26 mai 2011)

436. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 377, 26 mai 2011)

437. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 378, 26 mai 2011)

438. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 379, 26 mai 2011)

439. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Culturii din Republica Moldova și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România, semnat la Chișinău la 12 aprilie 2011 (nr. 380, 26 mai 2011)

440. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010 (nr. 381, 26 mai 2011)

441. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 și semnată de Republica Moldova la 27 ianuarie 2011, la Paris (nr. 382, 27 mai 2011)

442. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptat la Paris la 27 mai 2010 și semnat de Republica Moldova la 27 ianuarie 2011 (nr. 383, 27 mai 2011)

443. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Marian LUPU, Președinte interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, la lucrările celei de-a XVII-a Reuniune a Șefilor de Stat din Europa Centrală (Varșovia, 25-28 mai 2011) (nr. 384, 27 mai 2011)

444. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori la 8 aprilie 2010, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare, încheiat la 14 iunie 1996
(nr. 385, 27 mai 2011)

445. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 11 august 2003 (nr. 386, 27 mai 2011)

446. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor și imunităților Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, semnat la Geneva la 13 septembrie 2010 (nr. 387, 27 mai 2011)

447. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu SAINCIUC, viceministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 388, 27 mai 2011)

448. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare în domeniul securității sociale între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene (nr. 389, 27 mai 2011)

449. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 390, 27 mai 2011)

450. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind siguranța construcțiilor hidrotehnice (nr. 391, 27 mai 2011)

451. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului Fondului de stat de informații privind subsolul (nr. 392, 30 mai 2011)

452. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 100-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția) (nr. 393, 31 mai 2011)

453. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (Berlin, Hamburg, 17-20 mai 2011) (nr. 394, 31 mai 2011)

454. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii apelor (nr. 395, 31 mai 2011)

455. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 396, 31 mai 2011)

456. Dispoziție (nr. 57-d, 26 mai 2011)

457. Dispoziție (nr. 58-d, 27 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

571. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Antoficiuc Alexandru, cu teritoriul de activitate în r-nul Edineț (nr. 189, 25 mai 2011)

572. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri pentru activitate de executor judecătoresc (nr. 190, 25 mai 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

573. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 16 la Indicatoarele de norme de deviz C, D, P (nr. 30, 25 mai 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

574. Ordin cu privire la unele măsuri de menținere a resurselor genetice taurine prin metoda însămînțării artificiale (nr. 98, 26 mai 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

575. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 369, 10 mai 2011)

Acte ale Agenției Apele Moldovei

576. Ordin cu privire la tariful de realizare a apei potabile de către ОIS Acva-Nord (nr. 14, 30 mai 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

577. Hotărîre privind identificarea pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 11, 26 mai 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

578. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 411, 27 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

579. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/1, 26 mai 2011)

580. Hotărîre cu privire la desemnarea administratorului, redactor-șef al ziarului CAPITAL Market О.S. (nr. 21/13, 26 mai 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

581. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității de Stat Alecu Russo din Bălți (nr. AC-3/1, 28 aprilie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

582. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaționali pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 157, 6 mai 2011)

583. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 158, 6 mai 2011)

584. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic pentru Unirea Moldovei pe perioada campaniei electorale (nr. 159, 6 mai 2011)

585. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 49 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 160, 6 mai 2011)

586. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 51 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 161, 6 mai 2011)

587. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 54 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 162, 6 mai 2011)

588. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 63 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 163, 6 mai 2011)

589. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 79 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 164, 6 mai 2011)

590. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale partidelor și organizațiilor social-politice, concurenți electorali în alegerile locale generale din 5 iunie 2011, conform situației la data de 6 mai 2011 ( nr. 165, 6 mai 2011)

591. Hotărîre cu privire la contestația semnată de dl A. Dumbrăveanu, reprezentantul Partidului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova (nr. 166, 6 mai 2011)

592. Hotărîre despre mersul executării Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 aprilie 2011 Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 167, 10 mai 2011)

593. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Republican din Moldova pe perioada campaniei electorale (nr. 168, 10 mai 2011)

594. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 54 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 169, 10 mai 2011)

595. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 170, 10 mai 2011)

596. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 171, 10 mai 2011)

597. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/19 din 6 mai 2011 a dlui Andrei Lozinschi, reprezentantul Partidului Liberal în Comisia Electorală Centrală (nr. 172, 10 mai 2011)

598. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/20 din 6 mai 2011 a dlui Andrei Lozinschi, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia Electorală Centrală (nr. 173, 10 mai 2011)

599. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale partidelor și organizațiilor social-politice, blocul electoral, concurenți electorali în alegerile locale generale din 5 iunie 2011, conform situației la data de 10 mai 2011 (nr. 174, 10 mai 2011)

600. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 175, 13 mai 2011)

601. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Muncii pe perioada electorală (nr. 176, 13 mai 2011)

602. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Popular Democrat din Moldova pe perioada campaniei electorale (nr. 177, 13 mai 2011)

603. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Blocului electoral Forța a treia pe perioada electorală (nr. 178, 13 mai 2011)

604. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 48 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 179, 13 mai 2011)

605. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 55 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași nr. 9 (nr. 180, 13 mai 2011)

606. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 49 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 181, 13 mai 2011)

607. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 72 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 182, 13 mai 2011)

608. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 77 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 31 (nr. 183, 13 mai 2011)

609. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 80 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 184, 13 mai 2011)

610. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 185, 13 mai 2011)

611. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali și a unui observator internațional din partea Asociației Obștești Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA (IRI) pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 186, 13 mai 2011)

612. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/24 din 11 mai 2011 a dlui Valeriu Botezatu, pretendent la calitatea de candidat la funcția de primar al mun. Bălți (nr. 187, 13 mai 2011)

613. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/30 din 12 mai 2011 a unui grup de candidați independenți la funcția de consilier raional în Consiliul raional Căușeni (nr. 188, 13 mai 2011)

614. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 189, 13 mai 2011)

615. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/31 din 12 mai 2011 a dlui Andrei Andrițchi, pretendent la calitatea de candidat la funcția de primar al s. Sîngereii Noi din partea Partidului Liberal (nr. 190, 13 mai 2011)

616. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali în alegerile locale generale din 5 iunie 2011, conform situației la data de 13 mai 2011 ( nr. 191, 13 mai 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

617. Ordin privind modificarea și completarea Ordinelor IFPS nr. 34 din 21 februarie 2005 și nr. 24 din 6 februarie 2006 (nr. 374, 18 mai 2011)

618. Ordin privind unele modificări ce se operează în Ordinele IFPS nr. 79 din 28 aprilie 2006, nr. 177 din 23 iunie 2008, nr. 22 din 31 ianuarie 2009 și nr. 79 din 23 februarie 2010 (nr. 377, 19 mai 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

619. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii băncii (nr. 134, 1 iulie 2010)

620. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 109, 26 mai 2011)

621. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 111, 26 mai 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte