Nr. 95 07.06.2011


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

458. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 397, 31 mai 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

622. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 4.05.2010 (nr. 107, 1 iunie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

623. Ordin cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 337/54-A, 26 aprilie 2011)

PARTEA IV

Avize ale agenților economici