Nr. 99-101 17.06.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

253. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 109, 9 iunie 2011)

254. Decret privind numirea domnului Iulian BERCO în funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 152-VI, 8 iunie 2011)

255. Decret privind conferirea gradului de clasificare a procurorului domnului Igor SERBINOV (nr. 153-VI, 8 iunie 2011)

256. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 154-VI, 9 iunie 2011)

257. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion TĂLĂMBUȚĂ (nr. 155-VI, 9 iunie 2011)

258. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 156-VI, 10 iunie 2011)

259. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Elena CIOBANU (nr. 157-VI, 13 iunie 2011)

260. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 158-VI, 13 iunie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

464. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 337, 10 mai 2011)

465. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice Jucării. Cerințe de securitate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 83 din 31 ianuarie 2008 (nr. 399, 8 iunie 2011)

466. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 403, 8 iunie 2011)

467. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 404, 9 iunie 2011)

468. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală și a Protocolului de implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală, semnate la Ljubljana la 28 februarie 2011 (nr. 405, 9 iunie 2011)

469. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 (nr. 406, 9 iunie 2011)

470. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea polițienească (nr. 407, 9 iunie 2011)

471. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea anexei
nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 408, 9 iunie 2011)

472. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 409, 9 iunie 2011)

473. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea în/ieșirea din Republica Moldova a participanților la exercițiul internațional Codrii 2011 (nr. 410, 9 iunie 2011)

474. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru remedierea situației în domeniul construcției de locuințe pe anii 2011-2012 (nr. 411, 9 iunie 2011)

475. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional II între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 și acordarea deplinelor puteri domnului Marcel RĂDUCAN (nr. 412, 10 iunie 2011)

476. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare, pentru semnarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării Proiectului de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol (nr. 413, 10 iunie 2011)

477. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Central Anticorupție al Republicii Polone privind cooperarea în domeniul prevenirii și depistării actelor de corupție și a altor infracțiuni conexe și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 414, 10 iunie 2011)

478. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 415, 10 iunie 2011)

479. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere privind parteneriatul de implementare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova și Secretariatul Comunității Energetice și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 416, 10 iunie 2011)

480. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Analiză și Monitorizare a Spălării Banilor al Republicii Populare Chineze privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 417, 10 iunie 2011)

481. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Ministerul de Interne al Republicii Ungare în domeniul prevenirii și depistării actelor de corupție și a altor infracțiuni conexe (nr. 418, 10 iunie 2011)

482. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Naționale a Republicii Armenia privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei SECRIERU, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 419, 10 iunie 2011)

483. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 61 din 24 ianuarie 2002 (nr. 420, 10 iunie 2011)

484. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 421, 10 iunie 2011)

485. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Investigații Financiare a Republicii India privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei SECRIERU, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 422, 10 iunie 2011)

486. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport și înregistrarea acestora (nr. 423, 10 iunie 2011)

487. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 424, 10 iunie 2011)

488. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Informații Financiare a Mongoliei privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei SECRIERU, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 425, 10 iunie 2011)

489. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei SECRIERU, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 426, 10 iunie 2011)

490. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua istoricului (nr. 427, 10 iunie 2011)

491. Hotărîre privind aprobarea modificărilor, completărilor și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 428, 13 iunie 2011)

492. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 429, 13 iunie 2011)

493. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Grant privind Proiectul de introducere a energiei curate prin intermediul sistemului solar de generare a energiei electrice între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 430, 13 iunie 2011)

494. Hotărîre privind scutirea unor agenți economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2010 (nr. 431, 14 iunie 2011)

495. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii (nr. 432, 15 iunie 2011)

496. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 433, 15 iunie 2011)

497. Hotărîre cu privire la confirmarea doamnei Victoria MELNIC în postul de rector (nr. 434, 15 iunie 2011)

498. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Gheorghe CIMPOIEȘ în postul de rector (nr. 435, 15 iunie 2011)

499. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vladimir GROSU (nr. 436, 15 iunie 2011)

500. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Oleg ȚULEA (nr. 437, 15 iunie 2011)

501. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe RAȚĂ (nr. 438, 15 iunie 2011)

502. Dispoziție (nr. 60-d, 9 iunie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

644. Ordin cu privire la modificarea pct. 10 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr. 47 din 31 martie 2010 (nr. 49, 3 mai 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

645. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 219, 8 iunie 2011)

646. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 220, 8 iunie 2011)

647. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 221, 8 iunie 2011)

648. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 225, 9 iunie 2011)

649. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 228 din 4 iunie 2007 (nr. 228, 10 iunie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară și ale Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație AGROINDSIND

650. Protocol-Acord privind modificarea și completarea Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2011-2014

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

651. Hotărîre (nr. APD-9-11/53, 13 mai 2011)

652. Hotărîre (nr. APD-57, 2 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

653. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare MEDAVASIG S.R.L. (nr. 22/4, 2 iunie 2011)

654. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare PARTENERUL TĂU S.R.L. (nr. 22/5, 2 iunie 2011)

655. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări IDEEA ASIGURĂRI S.A. (nr. 22/6, 2 iunie 2011)

656. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/11, 2 iunie 2011)

657. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 23/8, 9 iunie 2011)

658. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 23/9, 9 iunie 2011)

659. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/10, 9 iunie 2011)

660. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni BIOTRIN (nr. 23/11, 9 iunie 2011)

661. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Comercială T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 22/7-O, 2 iunie 2011)

662. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare PROCOMPASGRUP S.R.L. (nr. 22/8-O, 2 iunie 2011)

663. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SOROCA, A.E.О. ECONOM FIX și A.E.О. BRОNZENII VECHI (nr. 22/16-O, 2 iunie 2011)

664. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Registru S.A. (nr. 23/5-O, 9 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

665. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului concursului pentru suplinirea funcției de inspector-judecător în inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii anunțat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 146/11 din 29 martie 2011 (nr. 298/21, 14 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

666. Decizie cu privire la cererea S.C. BASARADIO S.R.L. (nr. 58 A, 19 aprilie 2011)

667. Decizie cu privire la respectarea prevederilor legale de plasare a publicității de către unii radiodifuzori (nr. 66, 12 mai 2011)

668. Decizie cu privire la respectarea Deciziei CCA nr. 24 din 26.02.2008 de către posturile de televiziune TVC 21 și N 4 (nr. 67, 12 mai 2011)

669. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie Radio Planeta S.R.L. către Primapro S.R.L (nr. 69, 12 mai 2011)

670. Decizie cu privire la prelungirea de drept a licenței de emisie pentru postul N 4 (nr. 73, 18 mai 2011)

671. Decizie cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 74, 18 mai 2011)

672. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 77, 18 mai 2011)

673. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 78, 18 mai 2011)

674. Decizie cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 80, 27 mai 2011)

675. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 83, 27 mai 2011)

676. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 85, 27 mai 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

677. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 168 din 2 iunie 2008 (nr. 467, 9 iunie 2011)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

678. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 31, 9 iunie 2011)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

679. Decizie (nr. 26-11/3-22/01-2011, 31 mai 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte