Nr. 103-106 24.06.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

261. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 161-VI, 16 iunie 2011)

262. Lege pentru modificarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 103, 19 mai 2011)

263. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 159-VI, 15 iunie 2011)

264. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 104, 19 mai 2011)

265. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est (nr. 162-VI, 16 iunie 2011)

266. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est (nr. 105, 19 mai 2011)

267. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea divorțurilor și separărilor legale (nr. 160-VI, 15 iunie 2011)

268. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea divorțurilor și separărilor legale (nr. 106, 19 mai 2011)

269. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind conflictele de legislație referitoare la forma dispozițiilor testamentare (nr. 164-VI, 20 iunie 2011)

270. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind conflictele de legislație referitoare la forma dispozițiilor testamentare (nr. 107, 19 mai 2011)

271. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării în Moldova a Proiectului de servicii financiare rurale și dezvoltare a businessului agricol (nr. 165-VI, 20 iunie 2011)

272. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării în Moldova a Proiectului de servicii financiare rurale și dezvoltare a businessului agricol (nr. 108, 19 mai 2011)

273. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor (nr. 166-VI, 20 iunie 2011)

274. Lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor (nr. 110, 9 iunie 2011)

275. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 163-VI, 18 iunie 2011)

276. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 167-VI, 20 iunie 2011)

277. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 170-VI, 22 iunie 2011)

278. Decret privind eliberarea domnului Ion PALENCU din funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 171-VI, 22 iunie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității art. IV din Legea nr. 186 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 13, 14 iunie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

505. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate și desconcentrate ale acestuia (nr. 439, 16 iunie 2011)

506. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, semnat la Sankt Petersburg la 19 noiembrie 2010 (nr. 442, 16 iunie 2011)

507. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene, încheiat prin schimb de note la 26 ianuarie 2011, privind modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003 (nr. 443, 16 iunie 2011)

508. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Cehe cu privire la cooperarea în domeniul apărării, întocmit la Praga la 16 mai 2011 (nr. 444, 16 iunie 2011)

509. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 445, 16 iunie 2011)

510. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 4 mai 2011 (nr. 446, 16 iunie 2011)

511. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 994 din 19 octombrie 2010 (nr. 447, 16 iunie 2011)

512. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2211 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 448, 16 iunie 2011)

513. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului persoanelor cu funcții de răspundere cu împuterniciri de atribuire a informațiilor la secret de stat (nr. 449, 16 iunie 2011)

514. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică (nr. 450, 16 iunie 2011)

515. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 451, 16 iunie 2011)

516. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 452, 16 iunie 2011)

517. Hotărîre cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2011 în învățămîntul superior, mediu de specialitate și secundar profesional (nr. 453, 16 iunie 2011)

518. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 454, 16 iunie 2011)

519. Hotărîre privind retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (nr. 455, 17 iunie 2011)

520. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările Forumului Global de la Wroclaw-2011 (or. Wroclaw, Republica Polonă, 9-10 iunie 2011) (nr. 456, 20 iunie 2011)

521. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările Summit-ului șefilor de guvern ai statelor membre la Grupul Vișegrad (V4) (or. Bratislava, Republica Slovacă, 16 iunie 2011) (nr. 457, 20 iunie 2011)

522. Dispoziție (nr. 63-d, 17 iunie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice

683. Convenție colectivă (nivel de ramură) pe anii 2011-2014

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

684. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2010

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

685. Ordin de modificare a Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 337/54-A din 26.04.2011 Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 496/81-A, 16 iunie 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

686. Ordin referitor la completarea Ordinului nr. 276-O din 24.10.2002 Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 155-O, 26 mai 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

687. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor Companiei de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 23/7, 9 iunie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

688. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice din Republica Moldova (nr. AT 2/2, 31 martie 2011)

689. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-4/1, 12 mai 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

690. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 278/20, 7 iunie 2011)

691. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 326/22, 21 iunie 2011)

692. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 332/22, 21 iunie 2011)

693. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 278/20 din 7 iunie 2011 privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 334/22, 21 iunie 2011)

694. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 335/22, 21 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

695. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 192, 17 mai 2011)

696. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași nr. 9 (nr. 193, 17 mai 2011)

697. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 72 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 194, 17 mai 2011)

698. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 79 din 15 aprilie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 195, 17 mai 2011)

699. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente a României la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 196, 17 mai 2011)

700. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor membre ale CSI pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 197, 17 mai 2011)

701. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 198, 17 mai 2011)

702. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 199, 17 mai 2011)

703. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/37 din 14 mai 2011 a dlui Ion Burciu, împuternicit al Partidului Liberal Democrat din Moldova în organele electorale din circumscripția electorală raională Rezina (nr. 200, 17 mai 2011)

704. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 201, 17 mai 2011)

705. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Reprezentanței Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 202, 17 mai 2011)

706. Hotărîre cu privire la contestația nr. ALG-9/34 din 13 mai 2011 a dlui Arseni Vladimir, reprezentant al pretendentului la calitatea de candidat la funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău dl Oleg Bolotnicov (nr. 203, 17 mai 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

707. Decizie cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 86, 3 iunie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte