Nr. 113 12.07.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

315. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 196-VI, 11 iulie 2011)

316. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 125, 7 iulie 2011)

317. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 131, 8 iulie 2011)

318. Hotărîre privind desemnarea unor membri în Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 132, 8 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

549. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 479, 29 iunie 2011)

550. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (nr. 482, 5 iulie 2011)

551. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015 (nr. 483, 5 iulie 2011)

552. Hotărîre cu privire la Planul național de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație (nr. 484, 5 iulie 2011)

553. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru realizarea proiectului e-Transformare a Guvernării, semnat la Chișinău la 1 iulie 2011 (nr. 487, 6 iulie 2011)

554. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru realizarea proiectului Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială, semnat la Chișinău la 1 iulie 2011 (nr. 488, 6 iulie 2011)

555. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilității financiare (nr. 490, 7 iulie 2011)

556. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 491, 7 iulie 2011)

557. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 (nr. 495, 8 iulie 2011)

558. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 496, 8 iulie 2011)

559. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 400 din 8 iunie 2011 (nr. 497, 8 iulie 2011)

560. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 498, 8 iulie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

878. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 ale Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 663/175-A din 27.09.2010 (nr. 359/57A, 5 mai 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

879. Hotărîre cu privire la responsabilitățile suplimentare ale Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne și a S.A. Moldtelecom ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de renumărare a voturilor exprimate pentru alegerea consilierilor în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 310, 21 iunie 2011)

880. Hotărîre cu privire la data desfășurării votării repetate pentru alegerea primarului comunei Condrătești, raionul Ungheni (nr. 311, 21 iunie 2011)

881. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1 și a personalului din aparatul acestuia (nr. 312, 21 iunie 2011)

882. Hotărîre cu privire la anularea acreditării observatorilor desemnați de către Asociația Obștească Moldova Tînără pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 313, 21 iunie 2011)

883. Hotărîre cu privire la demersul Asociației Obștești Moldova Tînără privind acreditarea observatorilor naționali pentru monitorizarea turului doi de scrutin și votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripții electorale (nr. 314, 21 iunie 2011)

884. Hotărîre cu privire la convocarea în prima ședință a unor consilii raionale și municipale (nr. 315, 22 iunie 2011)

885. Hotărîre pentru completarea punctului 6 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 311 din 21 iunie 2011 Cu privire la data desfășurării votării repetate pentru alegerea primarului comunei Condrătești, raionul Ungheni (nr. 316, 23 iunie 2011)

886. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1 și a personalului din aparatul acestuia (nr. 317, 27 iunie 2011)

887. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 318, 27 iunie 2011)

888. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1 (nr. 319, 1 iulie 2011)