Nr. 114-116 15.07.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

319. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a părții moldovenești a Comisiei Interparlamentare de Cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse (nr. 120, 5 iulie 2011)

320. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a părții moldovenești a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României (nr. 121, 5 iulie 2011)

321. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 129, 7 iulie 2011)

322. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie (nr. 197-VI, 11 iulie 2011)

323. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 198-VI, 11 iulie 2011)

324. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 199-VI, 11 iulie 2011)

325. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 200-VI, 11 iulie 2011)

326. Decret privind numirea domnului Dumitru MОRZENCO în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Strășeni (nr. 201-VI, 11 iulie 2011)

327. Decret privind numirea doamnei Veronica NICHITENCO în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 202-VI, 11 iulie 2011)

328. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în octombrie 2011 ianuarie 2012 (nr. 203-VI, 12 iulie 2011)

329. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Eudochia VERDEȘ și Ludmila MOVILĂ (nr. 204-VI, 12 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

561. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru crearea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate (nr. 485, 5 iulie 2011)

562. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1521 din 29 decembrie 2007 (nr. 486, 6 iulie 2011)

563. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 489, 7 iulie 2011)

564. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 492, 7 iulie 2011)

565. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 (nr. 494, 8 iulie 2011)

566. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat de profesionalizare în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2011-2012 (nr. 499, 8 iulie 2011)

567. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă (nr. 500, 8 iulie 2011)

568. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 501, 8 iulie 2011)

569. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Educației (nr. 503, 11 iulie 2011)

570. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2011 (nr. 504, 11 iulie 2011)

571. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (nr. 505, 11 iulie 2011)

572. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 506, 11 iulie 2011)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 507, 11 iulie 2011)

574. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 508, 11 iulie 2011)

575. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcii privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală, semnat la Copenhaga la 22 martie 2011 (nr. 509, 11 iulie 2011)

576. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr. 1100-XIV din 30.06.2000 (nr. 510, 11 iulie 2011)

577. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 511, 11 iulie 2011)

578. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul apărării și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 512, 11 iulie 2011)

579. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 513, 11 iulie 2011)

580. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat între Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Centrul Administrativ de Stat de Asigurări Sociale al Republicii Lituania și acordarea deplinelor puteri doamnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 514, 11 iulie 2011)

581. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la patrularea comună a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 515, 11 iulie 2011)

582. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei Secrieru, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova (nr. 516, 11 iulie 2011)

583. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul informatizării, semnat la Astana la 28 aprilie 2011 (nr. 517, 11 iulie 2011)

584. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la colaborarea statelor membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și explorării la distanță cu sondă a Pămîntului din 9 octombrie 1992 (nr. 518, 11 iulie 2011)

585. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la cooperarea de frontieră între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei, semnat la Chișinău la 13 iunie 2011 (nr. 519, 11 iulie 2011)

586. Hotărîre cu privire la aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Statutul Consiliului miniștrilor afacerilor interne al statelor membre ale CSI, semnate la Chișinău la 9 octombrie 2009 (nr. 520, 11 iulie 2011)

587. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (nr. 521, 11 iulie 2011)

588. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Rîșcani a monumentului victimelor războiului din Afganistan (nr. 522, 11 iulie 2011)

589. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (nr. 523, 11 iulie 2011)

590. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea competenței lingvistice și stabilirea nivelului de cunoaștere a limbii de stat de către străinii care solicită drept de ședere permanentă în Republica Moldova (nr. 524, 11 iulie 2011)

591. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind ameliorarea situației financiare a întreprinderilor prestatoare de servicii publice de gospodărie comunală (nr. 525, 11 iulie 2011)

592. Dispoziție (nr. 69-d, 7 iulie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

889. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 78, 1 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

890. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 274, 5 iulie 2011)

891. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 275, 5 iulie 2011)

892. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 276, 5 iulie 2011)

893. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 277, 5 iulie 2011)

894. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 282, 6 iulie 2011)

895. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 283, 6 iulie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

896. Hotărîre (nr. APD-71, 30 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

897. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/4, 7 iulie 2011)

898. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Оntreprinderea Republicană de Producție UNIVERSAL (nr. 26/5, 7 iulie 2011)

899. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 14/1 din 09.04.2010 (nr. 26/7, 7 iulie 2011)

900. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale AV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. (nr. 26/10, 7 iulie 2011)

901. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 26/11, 7 iulie 2011)

902. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 26/12, 7 iulie 2011)

903. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare PARTENERUL TĂU S.R.L. (nr. 26/13, 7 iulie 2011)

904. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare PRIME BROKER S.R.L. (nr. 26/14, 7 iulie 2011)

905. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 36/10 din 26.08.2010 Cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 26/19, 7 iulie 2011)

906. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile de depozit ale A.E.О. BĂLĂUREȘTI și A.E.О. COLICĂUȚI (nr. 26/8-O, 7 iulie 2011)

907. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare ASIGVITAL S.R.L. (nr. 26/16-O, 7 iulie 2011)

908. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurări DUVISTAR S.R.L. (nr. 26/17-O, 7 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

909. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor în scopul organizării mesei rotunde Dezbateri publice privind Strategia de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale pentru anii 2011-2015 (nr. 90, 3 iunie 2011)

910. Decizie cu privire la Strategia de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale (2011-2015) (nr. 100, 24 iunie 2011)

911. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 102, 24 iunie 2011)

912. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare de către unii distribuitori de servicii (nr. 103, 24 iunie 2011)

913. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participarea la Conferința Rețelei Francofone de Reglementare Mass-Media (REFRAM) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 105, 24 iunie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte