Nr. 117 19.07.2011


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

593. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Serviciul Migrație și Frontieră (nr. 502, 8 iulie 2011)

594. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Marian LUPU, Președinte interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, la cel de-al XIV-lea Summit al Șefilor de Stat și de Guvern ai țărilor participante în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (or. Sveti Stefan, Republica Muntenegru, 29 iunie 1 iulie 2011) (nr. 526, 13 iulie 2011)

595. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 527, 13 iulie 2011)

596. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 323 din 4 mai 2011 (nr. 528, 13 iulie 2011)

597. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de Оnțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul de prevenire al spălării banilor din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Slovenia privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activități ilicite și finanțării terorismului, semnat la Ljubljana la 27 octombrie 2008 (nr. 529, 13 iulie 2011)

598. Hotărîre privind modificarea punctului 23 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații de asigurări sociale (nr. 530, 13 iulie 2011)

599. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe MIHAI, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 531, 13 iulie 2011)

600. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre modificarea și completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 532, 13 iulie 2011)

601. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la Vilnius la 18 mai 2011 (nr. 537, 14 iulie 2011)

602. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 30 mai 2002 (nr. 538, 14 iulie 2011)

603. Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 539, 14 iulie 2011)

604. Dispoziție (nr. 74-d, 14 iulie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

914. Ordin cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general (nr. 83, 7 iulie 2011)

915. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 84, 8 iulie 2011)