Nr. 118-121 22.07.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

330. Hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2011 (nr. 50, 5 iulie 2011)

331. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (nr. 90, 12 mai 2011)

332. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 75 din 15 aprilie 2011 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării Legii nr. 176 din 15 iulie2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 117, 23 iunie 2011)

333. Decret privind eliberarea doamnei Elena GLIGOR din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 205-VI, 13 iulie 2011)

334. Decret pentru modificarea și completarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 134-VI din 19 mai 2011 (nr. 206-VI, 14 iulie 2011)

335. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 207-VI, 14 iulie 2011)

336. Decret privind numirea domnului Ion PLEȘCA în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 208-VI, 20 iulie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 83 din 21 aprilie 2011 Privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi (nr. 14, 7 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

605. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de Plasament Temporar al Străinilor (nr. 493, 7 iulie 2011)

606. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice prestate persoanelor fizice și juridice (nr. 533, 13 iulie 2011)

607. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 (nr. 534, 13 iulie 2011)

608. Hotărîre cu privire la Proiectul pentru finanțarea pe bază de formulă a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general, finanțate din bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 535, 14 iulie 2011)

609. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați, semnat la Galați la 31 mai 2011 (nr. 536, 14 iulie 2011)

610. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală (nr. 541, 18 iulie 2011)

611. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 542, 18 iulie 2011)

612. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae CONCESCU (nr. 544, 20 iulie 2011)

613. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe TROCIN (nr. 545, 20 iulie 2011)

614. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 546, 20 iulie 2011)

615. Dispoziție (nr. 76-d, 20 iulie 2011)

Acte ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

616. Hotărîre privind situația epidemiologică la holeră, alte boli diareice acute și toxiinfecțiile alimentare în țară (nr. 2, 6 iulie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

916. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de
casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 86, 15 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

917. Ordin cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicație geografică și cu denumire de origine (nr. 129, 8 iulie 2011)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova

918. Ordin cu privire la aprobarea Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013 (nr. 52, 30 iunie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

919. Hotărîre cu privire la confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la repartizarea atribuțiilor funcționale de activitate membrilor Consiliului de administrație (nr. 28/1, 15 iulie 2011)

920. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/4-O din 20.05.2004 (nr. 27/1-O, 13 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

921. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității de Stat din Republica Moldova (nr. AC-5/1, 1 iulie 2011)

922. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Cercetări Științifice în Construcții Incercom О.S. (nr. AC-5/2, 1 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

923. Decizie cu privire la Concursul pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr. 72 din 18 mai 2011 (nr. 98, 24 iunie 2011)

924. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 104, 24 iunie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte