Nr. 430-440 16.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

874. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 2385-VII, 19 octombrie 2016)

875. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 225, 23 septembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

106. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 (plata retroactivă a pensiei) (sesizarea nr. 67g/2016) (nr.19, 19 iulie 2016)

107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (dispunerea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii) (nr. 39, 8 iulie 2016)

108. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală (dispunerea şi efectuarea măsurii speciale de investigaţii: interceptarea şi înregistrarea comunicărilor) (nr. 67, 12 octombrie 2016)