Nr. 131-133 12.08.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

396. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 242-VI, 3 august 2011)

397. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 126, 7 iulie 2011)

398. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 255-VI, 5 august 2011)

399. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 147, 15 iulie 2011)

400. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 256-VI, 5 august 2011)

401. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 148, 15 iulie 2011)

402. Decret priivnd promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 253-VI, 5 august 2011)

403. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 151, 15 iulie 2011)

404. Decret pentru promulgarea Legii privind reintroducerea a 30 de filme (nr. 249-VI, 5 august 2011)

405. Lege privind reintroducerea a 30 de filme (nr. 152, 15 iulie 2011)

406. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 250-VI, 5 august 2011)

407. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 156, 21 iulie 2011)

408. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 251-VI, 5 august 2011)

409. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 157, 21 iulie 2011)

410. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 257-VI, 5 august 2011)

411. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 164, 22 iulie 2011)

412. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor dispozitive medicale (nr. 252-VI, 5 august 2011)

413. Lege privind importul unor dispozitive medicale (nr. 165, 22 iulie 2011)

414. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 254-VI, 5 august 2011)

415. Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 166, 22 iulie 2011)

416. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 258-VI, 5 august 2011)

417. Lege pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 167, 22 iulie 2011)

418. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 248-VI, 5 august 2011)

419. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 169, 22 iulie 2011)

420. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chișinău și statutul legal al acestuia (nr. 259-VI, 5 august 2011)

421. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chișinău și statutul legal al acestuia (nr. 170, 28 iulie 2011)

422. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994 (nr. 260-VI, 5 august 2011)

423. Lege privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994 (nr. 171, 28 iulie 2011)

424. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului e-Transformare a Guvernării (nr. 261-VI, 5 august 2011)

425. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului e-Transformare a Guvernării (nr. 173, 28 iulie 2011)

426. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială (nr. 262-VI, 5 august 2011)

427. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială (nr. 174, 28 iulie 2011)

428. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind procesul de descentralizare și consolidare a autonomiei locale (nr. 179, 28 iulie 2011)

429. Hotărîre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 182, 28 iulie 2011)

430. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 243-VI, 3 august 2011)

431. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (nr. 244-VI, 3 august 2011)

432. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Protecție și Pază de Stat domnului Veaceslav DERMENJI (nr. 245-VI, 5 august 2011)

433. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Victor STAHI (nr. 246-VI, 5 august 2011)

434. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 247-VI, 5 august 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Florești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 24, 21 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

664. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind constituirea rețelei ecologice naționale pentru anii 2011-2018 (nr. 593, 1 august 2011)

665. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 594, 2 august 2011)

666. Hotărîre cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod (nr. 596, 3 august 2011)

667. Hotărîre cu privire la finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumului R20 Rezina-Orhei-Călărași (nr. 597, 8 august 2011)

668. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna august 2011 (nr. 599, 10 august 2011)

669. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2011-2012 (nr. 600, 10 august 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1122. Ordin cu privire la executarea Deciziei Curții Supreme de Justiție din 22.06.2011 (dosar nr. 3r-1396/2011) (nr. 161, 26 iulie 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1123. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire la domiciliu (nr. 214-O, 1 august 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1124. Decizie privind sistarea temporară a valabilității unor licențe și a dreptului de furnizare a serviciilor de comunicații electronice (nr. 196, 3 august 2021)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1125. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (nr. 406, 25 februarie 2011)

1126. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale (nr. 415, 25 mai 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1127. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. (nr. 26/1, 7 iulie 2011)

1128. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției de integrare a Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei în Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare (nr. 31/5, 28 iulie 2011)

1129. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 5/12 din 05.02.2009 (nr. 31/7, 28 iulie 2011)

1130. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 9/6 din 10.03.2011 (nr. 31/8, 28 iulie 2011)

1131. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale Moldtehmed (nr. 32/8, 4 august 2011)

1132. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/13, 4 august 2011)

1133. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut CREDITE-CRIVA (nr. 31/3-O, 28 iulie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte